Terminologia militara romaneasca (2010)

1. PROBLEME TEORETICE PRIVIND TERMINOLOLOGIA
1.1. Noţiunea de termen şi terminologie
1.2. Termen şi terminologie militară
1.3. Raportul dintre noţiunea de termen militar şi cuvântul, noţiunea, semnificaţia şi obiectul lui
1.4. Lexicul militar românesc în cadrul lexicului general
1.5. Fenomenul derivării lexico-gramaticale în terminologia militară românească (structura gramaticală a termenilor militari)
1.5.1 Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari monomembri
1.5.1.1. Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari româneşti compuşi
1.5.2. Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari-sintagme
2. ARTA MILITARĂ ROMÂNESCĂ (sec. al XIII- lea – încep. sec. al XIX-lea)
2.1. Fenomenul militar românesc în sec. XIII – încep. sec. XV
2.2. Epoca de glorie a domeniului militar ( a doua jum. a sec. al XV-lea – încep. sec. al XVI-lea)
2.3. Stagnarea evoluţiei artei militare româneşti (sec. XVI - XVIII)
2.4. Fenomenului militar românesc în contextul epocii moderne (anul 1830)
3. ANALIZA SEMANTICĂ ŞI ETIMOLOGICĂ A UNOR TERMENI MILITARI
3.1. Terminologia militară în sistemul lexical al limbii române vechi
3.2. Termeni militari ce denumesc arme albe
3. 3. Termeni ce denumesc arme de foc
3. 4. Termeni ce denumesc grade şi funcţii militare
3. 5. Termeni militari ce denumesc categorii de trupe
3. 6. Termeni ce denumesc construcţii cu destinaţie militară
3. 7. Termeni militari ce denumesc acţiuni şi tactici militare
3. 8. Termeni militari ce denumesc atribute ale unei armate
3. 9. Termeni militari ce denumesc capturi de război

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu