Obţinerea celulelor solare ITO-Si cu suprafeţe majorate şi studiul proprietăţilor acestora (2010)

1. REVISTA PUBLICAŢIILOR CURENTE PRIVIND CELULELE SOLARE ÎN BAZA SILICIULUI 
1.1. Sursele renovabile. Conversiunea fotovoltaică
1.2. Dezvoltarea celulelor solare în baza siliciului
1.3. Straturile TCO
1.4. Straturile ITO şi ZnO
1.5. Structurile SIS
1.6. Celulele solare bifaciale
1.7. Celule solare cu heterojoncţiuni şi straturi subţiri amorfe şi microcristaline de siliciu  
2. CARACTERIZAREA DISPOZITIVELOR SOLARE 
2.1. Instalaţia de depunere a straturilor subţiri pe plachetele de siliciu cu diametrul de 100mm
2.2. Descrierea instalaţiei de depunere a structurilor microamorfe
2.3. Descrierea măsurării R-T
2.4. Descrierea măsurării Raman
2.5. Descrierea măsurării I-V
2.6. Descrierea măsurării eficienţii cuantice interne
3. OBŢINEREA STRUCTURILOR n+ITO/nSiO2/nSi 
3.1 Obţinerea straturilor subţiri oxidici prin metoda pulverizării
3.2. Determinarea concentraţiei optimale a purtătorilor de sarcină în Si materialul de bază a celulelor solare n+ITO/SiO2/nSi
3.3. Determinarea grosimii optimale a stratului frontal ITO în celulele solare n+ITO/SiO2/nSi
3.4. Dependenţa parametrilor celulelor solare n+ITO/SiO2/nSi de grosimea stratului SiO2
3.5. Panouri solare în baza structurilor n+ITO/SiO2/nSi
4. OBŢINEREA ŞI CERCETAREA CELULELOR SOLARE BILATERALEn+Si/nSi/iSiO2/n+ITO 
4.1. Modelarea diagramei energetice
4.2. Procedee de obţinere a joncţiunilor puţin adânci
4.3. Prepararea şi studiul celulelor solare bilaterale Cu/n+Si/nSi/SiO2/n+ITO/Cu
4.4. Optimizarea parametrilor celulelor solare elaborate
5. REALIZAREA ŞI CARACTERIZAREA CELULELOR SOLARE MICROAMORFE DIN STRATURI SUBŢIRI DE SILICIU 
5.1. Obţinerea structurilor microamorfe
5.2. Celulă amorfă p-i-n
5.3. Celulă microcristalină p-i-n
5.4. Celulă solară tandem microamorfă
5.5. Realizarea modulelor tandem microamorfe
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu