Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională (2010)

CAPITOLUL 1 Probleme teoretico-metodice ale managementului structurării organizaţiilor sportive şi a dezvoltării acestora în contextul strategiilor manageriale şi al consolidării inovaţionale. 
1.1. Sistemul structurării firmelor sportive din Republica Moldova şi România în contextul consolidării organizaţionale
1.2. Probleme actuale specifice strategiei şi conţinutului managementului – caracteristici, componente şi abordări variate ale anatomiei strategiei
1.3. Managementul organizaţiilor sportive şi funcţiile sale
1.4. Strategiile de bază, adecvate elaborării de prognoze şi inovarea, instrument de eficientizare a performanţelor la nivelul organizaţiilor sportive
1.5. Consolidarea inovaţională, variantă strategică de dezvoltare a organizaţiei sportive
CAPITOLUL 2 Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării 
2.1. Metodele de cercetare
2.2. Analiza, sinteza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
2.3. Examinarea documentaţiei de lucru din cadrul procesului de pregătire a antrenorilor manageri
2.4. Chestionarea sociologică (anchetare, discuţii)
2.5. Observaţiile pedagogice
2.6. Nota de experţi, rating şi autoapreciere
2.7. Experimentul pedagogic
2.8. Prelucrarea matematică a datelor statistice şi prezentarea lor grafică
2.9. Organizarea cercetării
CAPITOLUL 3 Determinarea cunoştinţelor şi priceperilor manageriale necesare studenţilor instituţiilor de educaţie fizică în cadrul disciplinei „strategii manageriale în sport 
3.1. Managerul inovator şi modelarea simulativă a organizaţiei sportive ca sistem social cu reacţie informaţională
3.2. Conţinutul şi structura teoretică a activităţii manageriale profesionale în cadrul îndrumarului metodico-didactic „Strategii şi management strategic în organizaţiile sportive şi antrenament”
3.3. Consolidarea cercetării prin educaţie şi cunoaştere
CAPITOLUL 4 Argumentarea experimentală a utilizării consolidarii inovaţionale în cadrul disciplinei „strategii manageriale în sport” 
4.1. Reproiectarea şi modernizarea prin schimbare a managementului unei organizaţii cu specific în sporturile de luptă
4.2. Proiectul instituţional de dezvoltare a clubului sportiv cu specific în sporturile de luptă
4.3. Aprecierea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice în baza datelor obţinute prin utilizarea consolidării inovaţionale în cadrul disciplinei „Strategii manageriale în sport”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu