Specificul structural-semantic al propoziţiei tautologice în limba franceză (2010)

INTRODUCERE..........8
1. TAUTOLOGIA DIN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARITĂŢII..........15
1.2. Imaginea tautologiei în lingvistică...............18
1.2.2. Tautologia şi repetiţia, expresii ale redundanţei.........28
1.2.3. Tautologia din prisma raportului cu contradicţia..................35
1.3. Tautologia şi corelaţia ei cu fraza analitică...............39
1.4. Identificarea tautologiei în definiţia lexicografică...........43
2. TAUTOLOGIA ÎN STRUCTURA UNITĂŢILOR LINGUALE...............50
2.1. Funcţionarea structurilor tautologice la nivel de sintagmă..........50
2.2. Structuri repetitive şi prepoziţionale, cadru de constituire a unei structuri tautologice56
2.3. Definirea unităţii predicative tautologice şi tipologia ei............58
2.3.1. Tautologii inevitabile şi tautologii propriu-zise..............62
2.3.2. Determinativele şi rolul lor în structurarea semantică a construcţiilor
tautologice de tipul x est x .......65
2.3.3. Natura morfologică a constituenţilor structurii tautologice x est x şi rolul
extensiunilor în decodarea sensurilor.........72
2.3.4. Verbele şi adverbele, constituenţi ai frazei tautologice simple/enunţului
tautologic..............76
2.4. Valoarea semantică a structurii Il y a x et x ............80
3. SEMANTICA ŞI FUNCŢIA COMUNICATIVĂ ALE  ENUNŢULUI TAUTOLOGIC.92
3.1. Natura relaţiei logico-semantice, exprimate de verbul copulativ în cadrul enunţului
tautologic...........93
3.2. Referenţialitatea itemilor lexicali redundanţi în structura enunţului
tautologic simplu...............96
3.3. Identificarea sensului unui enunţ tautologic......101
3.3.1. Contextul şi situaţia de enunţare: componenţi ai sensului enunţului
tautologic...........113
3.3.2. Nonverbalul şi convenţiile sociale – factori importanţi în definirea  sensurilor
enunţului tautologic..............122
3.4. Funcţiile semantico-pragmatice ale unităţii predicative tautologice...........126
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI................139
BIBLIOGRAFIE.............................143

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu