Reactivitatea de efort a cordului şi a sistemului coronarian în insuficienţa cardiacă experimentală şi efectul de corecţie al remediilor naturale (2010)

1. REPERE CONCEPTUALE ALE INSUFICIENŢEI CARDIACE 
1.1. Insuficienţa cardiacă: predictori, semnificaţii fiziopatologice şi rolul modulatorilor naturali
1.2. Aspecte conceptuale ale reglării perfuziei coronariene
1.3. Reactivitatea coronariană în insuficenţa cardiacă
2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
2.1. Suportul conceptual-metodologic al modelelor de insuficienţă cardiacă
2.2. Metode de cercetare
2.2.1. Perfuzia cordului izolat
2.2.2. Perfuzia vasului izolat şi estimarea reactivităţii vasculare periferice
2.3. Estimarea apoptozei, a expresiei şi a cantităţii colagenului în miocard
2.4. Procesarea statistică a rezultatelor obţinute
3. EVALUAREA REACTIVITĂŢII CORDULUI LA EFORT ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ 
3.1. Reactivitatea cordului la efort prin volum în insuficienţa cardiacă
3.2. Reactivitatea cordului la efort prin rezistenţă în insuficienţa cardiacă
3.3. Reactivitatea cardiacă la stimulare inotropă şi relaţia frecvenţă-forţă în IC
3.4. Reactivitatea cardiacă în IC în funcţie de modularea activităţii receptorilor endotelinici
3.5. Răspunsul cordului în insuficienţa cardiacă în sindromul ischemie-reperfuzie
3.6. Evidenţe morfologice ale cordului în IC: apoptoza celulară şi expresia colagenului
4. EVALUAREA REACTIVITĂŢII SISTEMULUI CORONARIAN ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ 
4.1. Reactivitatea coronariană endoteliu dependentă în insuficienţa cardiacă
4.2. Răspunsul coronarian constrictor în insuficienţa cardiacă
5. EFECTUL REMEDIILOR NATURALE ASUPRA REACTIVITĂŢII CARDIACE ŞI CORONARIENE ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ 
5.1. Efectul remediilor naturale asupra reactivităţii cardului la efort în insuficienţa cardiacă
5.2. Efectul remediilor naturale asupra reactivităţii coronariene în insuficienţa cardiacă
6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu