Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H- imidazolului

1 ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CHIMIEI 1H-IMIDAZOLULUI 
1.1 Sinteze noi pe baza 1H-imidazolului
1.2 Sinteza sărurilor imidazolice funcţionalizate 1,3-disubstituite
1.3 Proprietăţile fizice ale sărurilor imidazolice 1,3-disubstituite
1.4 Folosirea sărurilor imidazolice 1,3-disubstituite în sinteza organică  
2 SINTEZA ŞI PROPRIETĂŢILE DERIVAŢILOR NOI AI 1H-IMIDAZOLULUI 
2.1 Sinteza sărurilor noi ale imidazolului ce posedă grupări nitril
2.2 Proprietăţile catalitice ale sărurilor imidazolice sintetizate
2.3 Adiţia esterului metilic al acidului acrilic la izatine sub influenţa sărurilor imidazolilor N,N’-disubstituiţi şi a N,N- dimetilaminopiridinei
2.4 Reacţiile Kondakov şi Prince cu participarea sărurilor imidazolilor N,N´-disubstituiţi  
3 SINTEZA ŞI PROPRIETĂŢILE SĂRURILOR NOI ALE 1H- IMIDAZOLULUI CE POSEDĂ GRUPĂRI CARBOXIL 
3.1 Sinteza sărurilor de imidazoliu noi ce conţin gruparea carboxil
3.2 Săruri ale imidazoliului carboxi-funcţionalizate în calitate de catalizatori noi ai reacţiei Biginelli  
4 UTILIZAREA SĂRURILOR IMIDAZOLICE CA PRECURSORI ÎN SINTEZA COMPUŞILOR ORGANICI 
4.1 Sinteza nouă a 2-(1H-imidazolil)-1-aril-1-etanonelor
4.2 Sinteze noi şi proprietăţile izoconazolului şi econazolului  
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu