Apple - Managementul Resurselor Umane

CAP 1 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 4
1.1.Despre managementul resurselor umane. 4
1.2.Rolul şi caracteristicile resurselor umane în succesul întreprinderilor 5
1.3.Trăsăturile abordării actuale a Managementului Resurselor Umane: 6
CAP 2 – PREZENTAREA APPLE INC 7
2.1. Prezentarea generala a APPLE INC. Istoric.Viziuni si misiune. 7
CAP 3 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE IN CADRUL APPLE 16
3.1. Particularitati privind recrutarea si selectia resurselor umane 16
3.2. Fisa de post in cadrul APPLE
 3.2.1. Descrierea jobului
3.2.3. Calificări:
3.3. Condițiile de angajare
3.3.1 Conditii generale
3.3.2. Perioada de probă
3.4. Legătura cu departamentul HR
3.5. Legătura cu obiectivele și strategiile Apple
3.6.Recrutareapropriu-zisa
3.6.1.Inceperea procesului de recrutare
3.6.2.Horatarea/anuntarea posturilor vacante
 3.6.3.Publicitatea
3.6.6.Verrificarea veridicitatii referintelor
3.6.7.Reviziuirea dosarelor
3.7. Remuneratia
3.8. Motivarea resurselor umane
3.9. Alte aspecte
ANEXE
 BIBLIOGRAFIE: