Reziduuri Metalice in Produse Apicole

1. Prezentare a proprietăţilor fizico-chimice a reziduurilor de metale grele
1.1. Contaminarea cu Zinc 1
1.1.1. Consideraţii generale
1.2. Contaminarea cu Plumb
1.2.1. Consideraţii generale
1.3. Contaminarea cu Mercur
 1.3.1. Consideraţii generale
1.4. Contaminarea cu Fier
1.4.1. Consideraţii generale
 1.5. Rolul bioindicator al albinelor
 2. Cadrul legislativ privind limitele maxime admise de metale grele în diferite produse
2.1. Parametrii de calitate pentru miere
3. Metode de determinare a microelementelor metalice
3.1. Principiul spectroscopiei de absorbţie atomică
 3.2. Schema de principiu a unui aparat cu absorbţie atomică
3.3. Metode cromatografice de separare si dozare a metalelor grele
4. BIBLIOGRAFIE