Rolul Bisericii Ortodoxe Romane in Asistenta Sociala din Mediul Rural

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I.
CONCEPTE INTRODUCTIVE DIN ACTIVITĂŢILE ASISTIVE ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
I.1. Biserica şi comunitatea 7
I.2. Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Române şi implicarea sa în societate 9
I.3. Dimensiuni teologice şi sociale ale Bisericii Ortodoxe 12
I.3.1. Unitatea Bisericii şi solidaritatea 12
I.3.2. Sfinţenia şi ecourile sale sociale 13
I.3.3. Unitate şi sobornicitate 14
I.3.4. Învăţăturile Apostolilor şi rolul lor social 15
I.4. Însuşirile trăirii ortodoxe în practica socială 16
I.4.1. Rugăciunea şi reîntoarcerea la sine 17
I.4.2. Problema alterităţii şi Iubirea aproapelui 18
I.4.3. Dar şi milostenie 20
CAPITOLUL II.
ROLUL BISERICII ÎN SOCIETATE
II.1. Biserica ortodoxă şi societatea actuală 23
II.1.1. Provocările lumii contemporane din punct de vedere al practicilor asistive 23
II.1.1.1. Evoluţia tehnologiei şi impactul ei asupra umanităţii 24
II.1.1.2. Şomajul cea mai răspândită „boală” a societăţii actuale 25
II.1.1.3. Desfrânarea şi avortul 27
II.1.2. Răspunsul Bisericii la problemele sociale actuale 28
II.2. Misiunea socială a Bisericii Ortodoxe Române 31
II.3. Familia şi comunitatea, expresii de bază ale societăţii 33
II. 3.1. Familia, celula societăţii 33
II.3.1.1. Familia în societatea şi cultura contemporană 35
II.3.1.2. Familia şi societatea românească 38
II.3.1.3. Familia din perspectivă religioasă 40
II. 3.2. Comunitatea 42
II.3.2.1. Comunitatea religioasă creştină 43
II.3.2.2. Implicaţiile comunităţii religioase în munca socială 45
CAPITOLUL III.
ACTIVITĂŢI ASISTIVE DERULATE DE CĂTRE BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
III.1. Aşezăminte asistive în Biserica Ortodoxă 49
III.2. Sistemul de Asistenţă Socială în Biserica Ortodoxă. Cadru legislativ 51
III.3. Biserica Ortodoxă Română şi colaborarea cu instituţiile statului 55
III.4. Activitatea desfăşurată de Biroul de Asistenţă al Patriarhiei Române 58
III.5. Activitatea de Asistenţă Socială desfăşurată în cadrul eparhiilor 60
III.6. Serviciile sociale acordate 61
CAPITOLUL IV.
DEMONSTRAREA CONCRETĂ A ACTIVITĂŢILOR ASISTIVE SUB PATRONAJUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE. STUDIU DE CAZ
IV.1. Scopul cercetării calitative 64
IV.2. Ipotezele şi obiectivele cercetării 64
IV.3. Aparatul metodologic 65
IV.1. Interviul 66
IV.2. Observaţia 67
IV.3. Studiu de caz 67
IV.4. Selecţia subiecţilor şi universul cercetării 68
IV.5. Limitele cercetării 69
IV.6. Prezentarea şi analiza interviurilor 69
IV.7. Studiu de caz 83
CONCLUZII 98
BIBLIOGRAFIE 100
ANEXE 105