Drogurile

ABREVIERI 4
Capitolul I 5
TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 5
1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în perioada 2005-2072 5
1.1.1 Fundamentarea strategiei Uniunii Europene în problema drogurilor 5
1.1.2 Scopul strategiei Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 6
1.1.3 Premise ale elaborării Planurilor de acţiune pe anii 2004-2008 şi 2009-2012 ale Strategiei europene antidrog 6
1.1.4 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri până în anul 2012 8
1.1.4.1- Scopurile strategiei 8
1.1.4.2. Strategia antidrog a Uniunii Europene pentru perioada 2005-2072 8
1.1.4.3- Selectarea acţiunilor ce sunt cuprinse în Planurile de acţiune (2005-2008 şi 2009-2012) 10
1.1.4.4. Coordonarea strategiei Uniunii Europene 10
1.1.5 Strategia Uniunii Europene în domeniul reducerii cererii de droguri 12
1.1.6 Strategia Uniunii Europene în perioada 2005-2072 în domeniul cooperării internaţionale 13
1.1.7 Strategia antidrog a Uniunii Europene în perioada 2005-2012 în domeniul informării, cercetării şi evaluării 15
Capitolul II 16
STRATEGIA ROMÂNIEI ÎN PREVENIREA , COMBATEREA ŞI CONSUMULUI TRAFICULUI DE DROGURI PÂNĂ ÎN ANUL 2012 16
2.1. Fundamentarea strategiei naţionale antidrog 16
2.2. Viziunea, scopul şi obiectivele strategiei naţionale antidrog 21
2.2.1. Viziunea şi scopul strategiei 21
2.2.2. Obiectivele strategiei naţionale antidrog 21
2.3 Strategia naţională antidrog a României pe perioada 2005-2012 22
2.3.1 Observaţii preliminare 22
2.3.2 Strategia reducerii cererii de droguri 23
2.3.2.1 Prevenirea consumului de droguri 23
2.3.2.3 Activitatea de prevenire a consumului ilicit de droguri în şcoli 23
2.3.2.4 Activitatea de prevenire a consumului de droguri desfăşurată ia nivelul familiei 25
2.3.2.5 Activitatea de prevenire comunitară 25
2.3.3 Asistenţa medicală, psihologică si socială, reducerea riscurilor şi reinserţia socială a consumatorilor 27
2.3.3.1 Asistenţa medicală, psihologică şi reinserţia socială îmbunătăţite cantitativ si calitativ 27
2.3.3.2 Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile (harm-reduction) 30
2.3.4 Strategia reducerii ofertei de droguri 30
2.3.4.1 Observaţii generale privind nivelul traficului ilicit de droguri în România, ca element de bază în abordarea strategiei 31
2.4.2. Tendinţele traficului ilicit cu droguri în România, important reper în abordarea strategiei naţionale antidrog 32
2.4.3. Reducerea ofertei de droguri în România 33
2.5. Strategia naţională antidrog în domeniul cooperării internaţionale 35
2.6. Strategia naţionala antidrog în domeniul informării şi evaluării 36
CAPITOLUL III 39
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI MAREA ALIANŢĂ ANTIDROG 39
ŞI REGIMUL DROGURILOR ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A ROMÂNIEI 39
3.1. Importanţa constituirii sistemului naţional integrat de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri 39