Piata Auto Romania

1. Produsul
a. Scurt istoric al automobilelor la nivelul pieţei naţionale şi internaţionale
b. Gama sortimentală existentă pe piaţa automobilelor
2. Analiza ofertei
a. Prezentarea principalilor ofertanţi, producători sau importatori
b. Volumul producţiei, volumul vânzărilor, volumul importului şi exportului
c. Evaluarea repartiţiei vânzărilor pe ofertanţi şi a cotelor de piaţă
d. Stabilirea elementelor care pot individualiza diferite mărci
3. Analiza cererii
a. Definirea unităţii de consum, a unităţii de cumpărare şi a unităţii de decizie
b. Identificarea segmentelor de piaţă şi stabilirea criterilor de diferenţiere
c. Stabilirea elementelor de natură cantitativă legate de consum şi cumpărare
d. Capacitatea pieţei: numărul de consumatori efectivi şi potenţiali
e. Dezvoltarea pieţei: dezvoltarea extensivă, intensivă şi mixtă
4. Distribuţia
 a. Determinarea tipurilor de unităţi comerciale prin care se realizează vânzările către consumatori
b. Evaluarea sistemelor de distribuţie pe diferite mărci existente pe piaţă
5. Preţul
a. Determinarea segmentelor de preţ şi identificarea principalelor mărci incluse în fiecare segment în parte
b. Determinarea variaţiei preţului în ultimii 5 ani şi precizarea principalelor motive care au stat la baza modificării
6. Promovarea
a. Modalităţi prin care se face în prezent promovarea automobilelor
 b. Promovarea vânzărilor
 c. Identificarea principalelor campanii publicitare desfăşurate de competitori în anul 2010 şi analiza adaptării mesajului transmis la publicul vizat
7. Previziuni asupra pieţei
a. Perspectivele de dezvoltare pentru următorii 2-3 ani şi influenţele asupra consumatorilor
 8. Bibliografie