Promovarea Turismului in Transilvania

1. Introducere 4
1.1 Geografie 4
1.2 Atractii turistice 5
1.Castelul Bran 5
2.Piata Sfatului 5
3.Biserica Neagră 5
8.Strada Sforii 8
9. Muzeul National Brukental 8
11.Catedrala Evaghelica 9
2. Analiza pietei 10
2.1 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe tipuri de structuri de cazare 10
2.2 Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de turişti 10
2.3 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune pe tipuri de structuri de cazare 11
2.4 Înnoptări ale turiştilor în structuri de primire turistica cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de turişti 12
2.5 Capacitatea şi activitatea de cazare turistică 12
Tabel 5: Capacitatea şi activitatea de cazare turistică 12
Sursa: www.sibiu.insse.ro 12
3. Analiza SWOT 14
4. Publicul tinta 15
4.1 Concluzii: 22
5. Scopul campaniei, obiective si calendarul activitatilor 23
6. Calendarul activitatilor 24
6.1 Diagrama Gantt 26
7. Slogan. Logo 26
8. Tehnici de creare a imaginii 27
9. Strategii de comunicare si promovare 27
10.Bugetul alocat campaniei 28
11. Evaluarea campaniei 34
11.1 Întrebări de evaluare a campaniei 34
11. Bibliografie 36