Algoritmi de performanta pentru analizoare sintactice de tip LR

                                   Cuprins
                        CAPITOLUL I Noţiuni generale
                CAPITOLUL II Gramatici şi arbori de derivare
  II.1. Gramatici
  II.2. Arbori de derivare
                          CAPITOLUL III Analiza LR
  III.1. Analizoare
  III.2. Reprezentarea tabelei de acţiuni şi a tabelei goto
  III.3. Construcţia unui analizor dintr-o gramatică
   III.3.1. Mulţimi de configuraţii
   III.3.2. Construcţia colecţiei canonice
   III.3.3. Construcţia tabelei de acţiuni şi a tabelei goto  din  colecţia
   de mulţimi de configuraţie
   III.3.4. Calculul mulţimilor de predicţii
  III.4. Analiza gramaticilor ambigue
  III.5. Optimizarea analizoarelor LR
   III.5.1 Fuziunea stărilor identice
   III.5.2. Eliminarea stărilor care sunt în plus
   III.5.3.  Eliminarea  reducerilor  prin  producţii  de   tipul   A   ->X
   (rescrieri)
  III.6. Recuperarea în urma erorilor
                       CAPTIOLUL V Un analizor LALR(1)
  V.1.Specificaţii
  V.2. Structura analizorului
  V.3. Date de test
                           CAPITOLUL IV Concluzii
Anexe
100 pagini