Analiza dobandirii proprietatii din perspectiva dreptului roman

1.    INTRODUCERE
2.    PROPRIETATEA SI DREPTUL DE PROPRIETATE - ASPECTE GENERALE
2.1    Notiunea De Proprietate
2.1.1    Proprietatea Sub Aspect Social - Economic
2.1.2    Proprietatea Sub Aspect Juridic
2.2    Tipuri De Proprietate In Dreptul Roman
2.2.1    Proprietatea Quiritara
2.2.2    Proprietatea Pretoriana
2.2.3    Alte Cazuri De Proprietate Pretoriana
2.2.4    Proprietatea Peregrina
2.2.5    Proprietatea Provinciala
3.    MODURI DE DOBANDIRE A PROPRIETATII
3.1    Clasificarea Modurilor De Dobandire A Proprietatii
3.2    Moduri De Dobandire A Proprietatii Dupa Dreptul Natural Al Gintilor
3.2.1    Accesiunea (accessio)
3.2.2    Ocupatiunea (ocupatio)
3.2.3    Traditiunea (traditio)
3.2.4    Specificatiunea (specificatio)
3.2.5    Prescriptio Longi Si Longissimi Temporis
3.2.6    Dobandirea Fructelor (fructi Perceptio)
3.3    Moduri De Dobandire A Proprietatii Dupa Dreptul Civil (ius Civile)
3.3.1    Uzucapiunea (usucapio)
3.3.2    Mancipatiunea (mancipatio)
3.3.3    Legea (lex)
3.3.4    Atribuirea (adiudicatio)
3.3.5    Cesiunea In Fata Magistratului Judiciar (in Iure Cesio)
4.    SANCTIUNILE DREPTULUI DE PROPRIETATE
4.1    Semnificatiile Juridice Ale Apararii Proprietatii
4.2    Sanctiunea Proprietatii Quiritare
4.3    Sanctiunea Proprietatii Pretoriene
4.4    Protejarea Juridica A Altor Forme Particulare
4.4.1    Sanctiunea Proprietatii Provinciale
4.4.2    Sanctiunea Proprietatii Peregrine
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE