Teoretizari ale izvoarelor si princiipiilor dreptului muncii

1.    DREPTUL MUNCII CA RAMURA DE DREPT
1.1    Consideratii Generale Privind Dreptul Muncii
1.1.1    Notiune
1.1.2    Obiect
1.2    Raportul Juridic De Munca
1.2.1    Definitie
1.2.2    Trasaturi Caracteristice
1.3    Dreptul Muncii Si Alte Ramuri De Drept
2.    IZVOARELE DREPTULUI MUNCII
2.1    Notiuni Generale
2.1.1    Definitie
2.1.2    Clasificare
2.2    Izvoare Comune Cu Cele Ale Altor Ramuri De Drept
2.3    Izvoare Specifice Dreptului Muncii
3.    PRIVIRE GENERALA ASUPRA PRINCIPIILOR DREPTULUI MUNCII
3.1    Consideratii Generale
3.1.1    Notiune
3.1.2    Importanta Principiilor Fundamentale Ale Dreptului Muncii
3.1.3    Clasificare
3.2    Principiile Generale Ale Dreptului Roman
3.2.1    Asigurarea Bazelor Legale
3.2.2    Principiul Libertatii Si Egalitatii
3.2.3    Principiul Responsabilitatii
3.2.4    Principiul Echitatii Si Justitiei
4.    PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MUNCII
4.1    Liberatea Muncii
4.2    Interzicerea Muncii Fortate
4.3    Egalitatea De Tratament Fata De Toti Salariatii Si Angajatii
4.4    Principiul Negocierii Conditiilor De Munca
4.4.1    Negocierea Colectiva
4.4.2    Negocierea Contractului
4.5    Indatorirea De A Respecta Deptul Muncii
4.5.1    Disciplina Muncii - Conditie Fundamentala A Desfasurarii Procesului De Munca
4.5.2    Izvoare De Drept In Materia Disciplinei Muncii
4.5.3    Caile De Infaptuire A Disciplinei Muncii
4.5.4    Consecintele Incalcarii Disciplinei Muncii
4.6    Principiul Protectiei Muncii
4.6.1    Notiune Si Consacrare Juridica
4.6.2    Trasaturi Caracteristice
4.6.3    Domeniul De Aplicare
4.6.4    Normele De Protectie A Muncii
4.6.5    Masurile De Protectie A Muncii
4.6.6    Obligatiile Angajatorilor Si Salariatilor Privind Protectia Muncii
4.6.7    Norme Comunitare Privind Securitatea Si Sanatatea Locului De Munca
4.7    Dreptul La Odihna
4.7.1    Notiune
4.7.2    Formele Timpului De Odihna
4.7.3    Concediul De Odihna
4.7.4    Alte Forme Ale Timpului De Odihna
4.8    Dreptul La Greva
4.8.1    Reglementare Juridica
4.8.2    Greva - Definitie Si Clasificare
4.8.3    Exercitarea Dreptului La Greva
4.9    Dreptul La Libera Asociere
4.9.1    Notiune Si Reglementare Juridica
4.9.2    Sindicatele
4.9.3    Patronatele
4.10    Perfectionarea Pregatirii Profesionale
4.10.1    Formarea Profesionala
4.10.2    Contracte Speciale De Formare Profesional Si Contractul De Ucenicie
4.10.3    Concediile Pentru Formare Profesionala
4.11    Dreptul La Protectie Sociala
4.11.1    Consideratii Generala Privind Securitatea Sociala
4.11.2    Raporturi De Asigurari Sociale
4.11.3    Raportul De Asistenta Sociala
4.12    Principiul Bunei - Credinte
4.13    Principiul Consensualitatii
4.13.1    Cadrul General
4.13.2    Libera Circulatie A Lucratorilor
4.13.3    Libera Circulatie A Persoanelor Intre Statele Membre Si Tarile Candidate La Aderarea U. E.
4.13.4    Libera Circulatie A Persoanelor In Dreptul National
4.13.5    Circulatia Fortei De Munca
4.13.6    Acorduri Privind Circulatia Fortei De Munca
4.13.7    Organizarea Si Desfasurarea Unor Activitati Economice De Catre Persoane Fizice
4.13.8    Coordonarea Sistemelor De Securitate Sociala
4.13.9    Dreptul De A Initia Si Dezvolta Activitati Economice Ca Angajati Proprii Si De A Infiinta Si Conduce Intreprinderi, In Special Companii Pe Care Le Controleaza Efectiv
5.    CONCLUZII SI PROPUNERI DE "LEGE FERENDA"
6.    BIBLIOGRAFIE