Teoretizarea contractului de leasing din perspectiva dreptului comercial international

1.    INTRODUCERE IN CONTRACTUL DE LEASING
1.1    Aspecte Generale Privind Contractul De Leasing
1.1.1    Finantarea Prin Leasing
1.1.2    Istoricul Leasingului
1.2    Definitia Leasingului
1.2.1    Notiunea De Leasing
1.2.2    Precizari Privind Leasingul
1.3    Natura Juridica A Operatiunilor De Leasing
2.    CONTRACTUL IN COMERTUL INTERNATIONAL
2.1    Reguli Comune Tuturor Contractelor Din Comertul International
2.1.1    Definitia Contractului De Comert International
2.1.2    Caractere Juridice
2.1.3    Clasificarea Contractelor De Comert International
2.1.4    Elementele Contractului De Comert International
2.2    Formarea Si Incheierea Contractului De Comert International
2.2.1    Notiune
2.2.2    Oferta De A Contracta
2.2.3    Acceptarea Ofertei
2.2.4    Momentul Si Locul Incheierii Contractului De Comert International
2.3    Continutul Contractului De Comert International
2.3.1    Notiune
2.3.2    Clauzele Necesare A Contractelor De Comert International
2.3.3    Clauze Specifice, Comune Tuturor Contractelor De Comert International
2.3.4    Clauzele Asigutatorii Impotriva Riscurilor Valutare
2.3.5    Clauzele Asiguratorii Impotriva Riscurilor Nevalutare
2.3.6    Clauze Privind Raporturile Dintre Contractanti Si Terti
2.3.7    Clauzele De Confidentialitate, De Exclusivitate Si De Neconcurenta
2.4    Interpretarea Si Efectele Contractului De Comert International
2.4.1    Interpretarea Contractelor De Comert International
2.4.2    Forta Obligatorie A Contractelor De Comert International
2.4.3    Efectele Specifice Ale Contractelor Sinalagmatice In Raporturile De Comert International
3.    CONTRACTUL DE LEASING
3.1    Notiune, Caractere Juridice Si Clasificare
3.1.1    Notiune
3.1.2    Caracterele Juridice Ale Contractului De Leasing
3.1.3    Clasificarea Contractului De Leasing
3.2    Incheierea, Executarea Si Incetarea Contractului De Leasing
3.2.1    Etapa De Formare A Contractului
3.2.2    Etapa De Realizare A Locatiunii
3.2.3    Etapa De Finalizare A Contractului De Leasing
3.3    Litigii In Executarea Contractului De Leasing
3.3.1    Refuzul De Finantare
3.3.2    Livrarea Neconforma A Bunului
3.3.3    Neplata Redeventelor
3.4    Legea Aplicabila Contractului De Leasing
4.    CONCLUZII
4.1    Operatiuni De Leasing Sau Contract De Leasing
4.2    Contractul De Leasing - Contract De Adeziune
4.3    Leasingul In Economiile In Curs De Dezvoltare
4.4    Utilitatea Leasingului
5.    BIBLIOGRAFIE GENERALA