Aspecte privind punerea in executie a dispozitiilor civile din hotararile penale

1.    DISPOZITII GENERALE
1.1    Punerea In Executare A Hotararilor Penale - Faza A Procesului Penal
1.2    Autoritatea De Lucru Judecat Al Hotararilor Penale
1.3    Momentele La Care Hotararile Judecatoresti Penale Raman Definitive
1.3.1    Ramanerea Definitiva A Hotararii Primei Instante
1.3.2    Ramanerea Definitiva A Hotararii Instantei De Apel
1.3.3    Ramanerea Definitiva A Hotararii Instantei De Recurs
1.4    Instanta Competenta Sa Puna In Executare Hotararile Judecatoresti Penale
2.    PUNEREA IN EXECUTARE A PEDEPSELOR PRINCIPALE
2.1    Punerea In Executare A Pedepsei Inchisorii Sau A Pedepsei Detentiunii Pe Viata
2.2    Punerea In Executare A Pedepsei Inchisorii Cu Executare La Locul De Munca
2.3    Punerea In Executare A Pedepsei Amenzii
3.    PUNEREA IN EXECUTARE A PEDEPSELOR COMPLIMENTARE
3.1    Interzicerea Unor Drepturi
3.2    Degradarea Militara
4.    PUNEREA IN EXECUTARE A MASURILOR DE SIGURANTA
4.1    Obligarea La Tratament Medical
4.2    Internarea Medicala
4.3    Interzicerea Unei Functii Sau Profesii
4.4    Interzicerea De A Se Afla In Anumite Localitatii
4.5    Expulzarea
4.6    Confiscarea Speciala
4.7    Interdictia De A Reveni In Locuinta Familiei Pe O Perioada Deteminata
5.    PUNEREA IN EXECUTARE A DISPOZITIILOR PRIVIND INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE SI A CELOR PRIN CARE S - AU APLICAT SANCTIUNI IN BAZA ART. 181 C. PEN
5.1    Punerea In Executare A Dispozitiilor Privind Inlocuirea Raspunderii Penale
5.2    Punerea In Executare A Dispozitiilor Prin Care S - Au Aplicat Sanctiunile Prevazute De Art. 181 C. Pen
6.    PUNEREA IN EXECUTARE A PEDEPSEI AMENZII JUDICIARE SI A CHELTUIELILOR JUDICIARE AVANSATE DE STAT
6.1    Amenda Judiciara
6.2    Cheltuielile Judiciare Avansate De Stat
7.    PUNEREA IN EXECUTARE A DISPOZITIILOR CIVILE DIN HOTARARE
7.1    Restituirea Lucrurilor Si Valorificarea Celor Neridicate
7.2    Inscrisurile Declarate False
8.    ALTE DISPOZITII PRIVIND EXECUTAREA
8.1    Schimbari In Executarea Unor Hotarari
8.1.1    Revocarea Sau Anularea Suspendarii Executarii Pedepsei
8.1.2    Revocarea Sau Anularea Executarii Pedepsei La Locul De Munca
8.1.3    Inlocuirea Pedepsei Detentiunii Pe Viata
8.1.4    Alte Modificari De Pedepse
8.1.5    Inlocuirea Pedepsei Amenzii
8.1.6    Liberarea Conditionata
8.1.7    Incetarea Executarii Pedepsei La Locul De Munca
8.1.8    Inlocuirea Si Reducerea Pedepsei Pentru Militari
8.1.9    Intervenirea Unei Legi Penale Noi
8.1.10    Intervenirea Amnistiei Si A Gratierii
8.2    Amanarea Executarii Pedepsei Inchisorii Sau A Detentiunii Pe Viata
8.3    Intreruperea Executarii Pedepsei Inchisorii Sau A Detentiunii Pe Viata
9.    DISPOZITII COMUNE
9.1    Procedura La Instanta De Executare
9.2    Contestatia La Executare
10.    PROPUNERI DE "LEGE FERENDA"
11.    BIBLIOGRAFIE