Protectia copilului aflat in dificultate prin diferite forme ale adoptiei

1.    PRECIZARI INTRODUCTIVE
1.1    Notiunea Adoptiei
1.1.1    Definitia Adoptiei
1.1.2    Adoptia Cu Efecte Depline
1.2    Caracterele Generale Ale Adoptiei
1.2.1    Adoptia Se Face In Interesul Superior Al Adoptatului
1.2.2    Adoptia Este Un Act Solemn
2.    CERINTELE INCHEIERII ADOPTIEI
2.1    Reglementarea Legala
2.1.1    Reglementarea Interna
2.1.2    Reglementarea Internationala
2.1.3    Clasificarea Cerintelor Legale Ale Adoptiei
2.2    Conditiile De Fond Ale Adoptiei
2.2.1    Consimtamantul Celui Care Adopta
2.2.2    Consimtamantul Sotului Celui Care Adopta
2.2.3    Consimtamantul Parintilor Firesti Si Celui Ce Urmeaza A Fi Adoptat
2.2.4    Consimtamantul Copilului Care Urmeaza A Fi Adoptat
2.2.5    Capacitatea Deplina De Exercitiu A Adoptatorului
2.2.6    Diferenta De Varsta Intre Adoptat Si Adoptator
2.2.7    Adoptia Sa Fie In Interesul Superior Al Celui Adoptat
2.2.8    Atestatul Comisiei Pentru Protectia Copilului
2.2.9    Avizul Favorabil Al Comisiei Pentru Protectia Copilului De La Domiciliul Acestuia
2.2.10    Incredintarea Copilului Persoanei Sau Familiei Care Doreste Sa - L Adopte
2.2.11    Copii Care Se Pot Adopta
2.3    Lipsa Impedimentelor La Adoptie
2.3.1    Lipsa Impedimentului Rezultand Din Rudenie
2.3.2    Lipsa Impedimentului Rezultand Din Calitatea De Sot
2.3.3    Lipsa Impedimentului Rezultand Dintr - O Adoptie Anterioara
2.3.4    Adoptia A Doi Soti De Catre Aceeasi Persoana Sau Familie
2.3.5    Lipsa Confirmarii Cererii De Adoptie A Comitetului Roman Pentru Adoptii
2.4    Procedura Adoptiei
2.4.1    Procedura Administrativa
2.4.2    Procedura In Fata Instantei Judecatoresti
3.    NATURA JURIDICA A ADOPTIEI SI INTERESUL DETERMINARII ACESTEIA
3.1    Natura Juridica A Adoptiei
3.2    Interesul Determinarii Naturii Juridice A Adoptiei
4.    EFECTELE ADOPTIEI
4.1    Filiatia Si Rudenia Civila
4.2    Drepturile Si Indatoririle Parintesti
4.3    Numele De Familie Al Adoptatului
4.4    Cetatenia Adoptatului
5.    DESFIINTAREA SI DESFACEREA ADOPTIEI
5.1    Desfiintarea Adoptiei
5.1.1    Felurile Nulitatii Adoptiei
5.1.2    Efectele Nulitatii Adoptiei
5.2    Desfacerea Adoptiei
5.2.1    Competenta
5.2.2    Cauze De Desfacere A Adoptiei
5.2.3    Efectele Desfacerii Adoptiei
6.    SUBLINIERI PRIVIND REGLEMENTAREA OCROTIRII COPILULUI MINOR PRIN ADOPTIE POTRIVIT ORD. DE URGENTA NR. 255/1997
7.    CONCLUZII
8.    BIBLIOGRAFIE