Studiu privind emanciparea femeii si a formelor de discriminare fata de femei

1.    SCURT ISTORIC
1.1    Pe Plan Intern
1.2    Pe Plan International
2.    REGLEMENTARI INTERNE
2.1    Legea Privind Egalitatea De Sanse Intre Femei Si Barbati Din 8 Mai 2002
2.2    Codul Muncii
2.3    Codul Familiei
2.4    Organizatii Neguvernamentale
2.5    Conventii La Care A Aderat Romania
3.    REGLEMENTARI INTERNATIONALE LA O. N. U.
3.1    Comisia Pentru Conditia Femeii
3.2    Declaratia Universala A Drepturilor Omulu1. (d. U. D. O. )
3.3    Conventia Pentru Reprimarea Traficului Cu Fiinte Umane Si A Exploatarii Prostitutiei Semenilor
3.4    Conventia Asupra Drepturilor Politice Ale Femeii
3.5    Conventia Asupra Cetateniei Femeii Casatorite
3.6    Conventia Privind Lupta Impotriva Discriminarii In Domeniul Invatamantului
3.7    Conventia Privind Consimtamantul La Casatorie, Varsta Minima Pentru Casatorie Si Inregistrarea Ei
3.8    Pactul Cu Privire La Drepturile Economice, Sociale Si Culturale (1966). Pactul Cu Privire La Drepturile Civile Si Politice (1966)
3.9    Declaratia Privind Eliminarea Discriminarii Fata De Femei
3.10    Declaratia Asupra Protectiei Femeii Si Copiilor In Perioade Exceptionale Si De Conflict Armat
3.11    1975 - An International Al Femeii
3.12    Deceniul Natiunilor Unite Pentru Femei: Egalitate, Dezvoltare Si Pace - 1976 - 1985
3.13    Conventia Asupra Eliminarii Tuturor Formelor De Discriminare Fata De Femei - Cedaw
3.14    Declaratia Asupra Participarii Femeii La Promovarea Pacii Si Cooperarii Internationale
3.15    Declaratia Asupra Eliminarii Violentei Impotriva Femeilor
3.16    Documentul Final Al Conferintei Mondiale Asupra Drepturilor Omului Din Iunie 1993
3.17    Conferinta Mondiala A Femeilor - Beijing 4 - 15 Septembrie 1995
4.    REGLEMENTARI REGIONALE EUROPENE
4.1    Organizatia Internationala A Muncii
4.2    Uniunea Europeana
4.3    Organizatia Pentru Securitate Si Cooperare In Europa
5.    JURISPRUDENTA
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE