Analiza teoretica a tentativei din perspectiva Dreptului Penal Legal

1.    ASPECTE GENERALE PRIVIND FORMELE TENTATIVEI
1.1    Notiuni
1.2    Tentativa Si Fazele Desfasurarii Manifestarii Exterioare
1.3    Tentativa Ca Forma A Infractiunii
1.4    Referinte Istorice
1.4.1    Consideratii Introductive
1.4.2    Tentativa In Vechiul Drept Roman
1.4.3    Tentativa In Dreptul German
1.4.4    Tentativa In Dreptul Canonic
1.4.5    Tentativa In Dreptul Italic
1.4.6    Tentativa In Dreptul Francez
1.4.7    Tentativa In Vechiul Drept Englez
1.4.8    Tentativa In Vechiul Drept Romanesc
1.4.9    Institutia Tentativei In Legislatia Romana
2.    ACTELE PREGATITOARE
2.1    Concept
2.2    Delimitarea Actelor De Pregatire De Cele De Executare
2.2.1    Criteriul Subiectiv
2.2.2    Criteriul Obiectiv
2.2.3    Criteriul Formal
2.3    Tratamentul Actelor Pregatitoare
2.3.1    Conceptia Obiectiva
2.3.2    Conceptia Incriminarii Limitate A Actelor Premergatoare
2.3.3    Conceptia Incriminarii Nelimitate A Actelor Premergatoare
3.    ACTELE DE EXECUTARE
3.1    Concept
3.2    Conditii Generale Ale Tentative
3.2.1    Consideratii Introductive
3.2.2    Intentia De A Savarsi Infractiunea
3.2.3    Punerea In Executare A Actiunii
3.2.4    Executarea Sa Fi Fost Intrerupta Sau Sa Nu - Si Fi Produs Rezultatul
3.3    Conditii Speciale Ale Diferitelor Modalitati Ale Tentativei
3.3.1    Tentativa Intrerupta
3.3.2    Tentativa Perfecta (terminata)
3.3.3    Tentativa Improprie
3.3.3.1    Tentativa Relativ Improprie
3.3.3.2    Tentativa Absolut Improprie
3.3.3.3    Fapta Putativa
3.4    Situatii In Care Nu Exista Tentativa
3.4.1    Consideratii Introductive
3.4.1.1    Cauze De Ordin Material
3.4.1.2    Cauze Subiective, Datorita Carora Nu Poate Exista Tentativa
3.5    Tratamentul Tentativei
4.    DESISTAREA SI IMPIEDICAREA PRODUCERII REZULTATULUI
4.1    Concept
4.2    Conditiile Desistarii Si Ale Impiedicarii Rezultatului
4.2.1    Conditiile Desistarii
4.2.2    Conditiile Impiedicarii Producerii Rezultatului
4.3    Tratamentul Desistarii Voluntare Si Impiedicarii Producerii Rezultatului
5.    TENTATIVA IN CAZURI SPECIALE
5.1    Tentativa Si Participatia
5.2    Tentativa In Cazul Diferitelor Forme De Infractiuni
6.    CONSIDERATII FINALE SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA
7.    BIBLIOGRAFIE