Analiza regimului juridic al obligatiunilor comerciale

1.    INTRODUCERE
2.    ASPECTE GENERALE ASUPRA SOCIETATILOR COMERCIALE
2.1    Definirea Societatilor Comerciale. Tendinte In Definire
2.2    Natura Juridical
2.3    Actul Constitut4. Forme
3.    SOCIETATEA PE ACTIUNI
3.1    Notiuni Generale
3.2    Actele Constitutive
3.3    Functionarea Societatii Pe Actiuni
4.    OBLIGATIUNILE EMISE DE SOCIETATE
4.1    Notiunea De Obligatiune
4.2    Natura Juridical. Felurile Obligatiunilor
4.3    Conditiile Emiterii Obligatiunilor
4.4    Subscrierea Obligatiunilor Emise De Societate
4.5    Rambursarea Obligatiunilor
5.    ADUNAREA GENERALA A OBLIGATARILOR
5.1    Convocarea Adunarii Obligatarilor
5.2    Competenta Adunarii Generale A Obligatarilor
5.3    Hotararile Adunarii Obligatarilor
6.    REGISTRELE SOCIETATII PE ACTIUNI
7.    CONCLUZII
8.    ANEXE
9.    BIBLIOGRAFIE