Studiu de caz privind judecarea exceptiilor procesuale in procesele civile

1.    CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXCEPTIILE PROCESUALE
1.1    Notiuni Introductive. Precizari Privind Definitia Si Sfera De Aplicare A Exceptiilor Procesuale Invocate In Procesul Civil
1.2    Corelatia Exceptiilor Procesuale Cu Principiile Care Fundamenteaza
1.2.1    Desfasurarea Procesului Civil
1.3    Clasificarea Exceptiilor Procesuale
1.3.1    Exceptiile De Procedura Si Exceptiile De Fond
1.3.2    Exceptiile Dilatorii Si Exceptiile Peremptorii Sau Dirimate
1.3.3    Exceptiile Absolute Si Exceptiile Relative
1.4    Regimul Juridic Al Invocarii Si Solutionarii Exceptiilor Procesuale
2.    EXCEPTII PROCESUALE PRIVIND INSTANTA DE JUDECAT
2.1    Exceptia De Necompetenta
2.1.1    Definitie
2.1.2    Competenta Generala Si Competenta Jurisdictionala
2.1.3    Competenta Absoluta Si Competenta Relativa
2.1.4    Determinarea Caracterului Imperativ Sau Dispozitiv Al Normelor De Competenta
2.1.5    Subiectele Procesului Civil Care Pot Invoca Necompetenta Instantei Sesizate
2.1.6    Conditiile In Care Se Poate Invoca Exceptia De Necompetenta
2.1.7    Modul De Rezolvare A Exceptiei De Necompetenta
2.2    Exceptii Privind Compunerea Si Constituirea Instantei
2.2.1    Notiuni Introductive
2.2.2    Exceptii Privind Incalcarea Dispozitiilor Legale Ce Stabilesc Compunerea Si Constituirea Instantei
2.2.3    Gresita Compunere A Instantei
2.2.4    Gresita Constituire A Instantei
2.2.5    Incompatibilitatea
2.2.6    Abtinerea Si Recuzarea Judecatorilor
2.2.7    Stramutarea Pricinilor
2.2.8    Delegarea Instantei
2.3    Exceptii Procesuale Privind Unele Aspecte Ale Organizarii Activitatii De Judecata
2.3.1    Exceptia De Litispendenta
2.3.2    Exceptia De Conexitate
3.    EXCEPTII PROCESUALE PRIVIND PROCEDURA DE JUDECATA. NULITATEA ACTELOR DE ROCEDURA
3.1    Notiuni Introductive
3.1.1    Formele Si Actele De Procedura
3.1.2    Clasificarea Actelor De Procedura
3.1.3    Conditiile Pentru Indeplinirea Actelor De Procedura
3.2    Sanctionarea Nerespectarii Conditiilor Privitoare La Actele De Procedura. Exceptia Nulitatii Actului De Procedura
3.2.1    Sanctiuni Care Pot Interveni In Cazul In Care Actele De Procedura Incalca Conditiile Stabilite De Lege Pentru Indeplinirea Lor
3.2.2    Conceptul De Nulitate In Dreptul Procesual Civil
3.2.3    Sistemul Nulitatilor In Legislatia Procesual Civila Romana
3.3    Clasificarea Nulitatilor
3.3.1    Nulitati Absolute Si Nulitati Relative
3.3.2    Nulitati Exprese Si Nulitati Virtuale
3.3.3    Nulitati Proprii Si Nulitati Derivate
3.3.4    Nulitati Intrinseci Si Nulitati Extrinseci
3.3.5    Nulitati Totale Si Nulitati Partiale
3.3.6    Nulitati De Drept Si Nulitati Judiciare
3.4    Regimul Pocedural Al Nulitatilor
3.4.1    Conditiile De Invocare A Exceptiei Nulitatii
3.4.2    Constatarea Si Declararea Nultatilor
3.4.3    Refacerea Sau Remedierea Actelor Procedurale
3.5    Efectele Nulitatii Procedurale
3.5.1    Efectele Produse Anterior Declararii Nulitatii
3.5.2    Efectele Ce Se Produc Dupa Declararea Nulitatii
3.6    Nulitatea Pricipalelor Acte De Procedura
3.6.1    Nulitatea Pricipalelor Acte De Procedura Indeplinite De Instanta
3.6.2    Hotararea Judecatoreasca
3.6.3    Incheierea De Sedinta
3.6.3.1    Citarea
3.6.4    Nulitatea Principalelor Acte De Procedura Indeplinite De Parti
3.6.5    Nulitatea Principalelor Acte De Procedura Intocmite De Organele De Executare Silita
4.    BIBLIOGRAFIE