Zonele maritime supuse drepturilor suverane ale statelor insistand asupra platoului continental

1.    REGIMUL JURIDIC AL ZONELOR MARITIME SUPUSE DREPTURILOR SUVERANE ALE STATELOR
1.1    Notiuni Introductive
2.    FORMAREA DREPTULUI MARITIM
2.1    Principii Si Concepte
3.    ZONELE MARITIME DE DREPTURI SUVERANE
3.1    Zona Contigua
3.2    Platoul Continental
3.3    Zona Economica Exclusiva
4.    DREPTURILE SI OBLIGATIILE STATULUI RIVERAN ASUPRA PLATOULUI CONTINENTAL
5.    CONCLUZII
6.    BIBLIOGRAFIE