Conditiile de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara

1.    INTRODUCERE
2.    TRATAMENTUL COMERCIANTILOR AFLATI IN DIFICULTATE
2.1    Importanta Reglementarii Situatiei Acestor Comercianti
2.2    Evolutia Istorica A Reglementarii
2.3    Regimul Comerciantilor Aflati In Dificultate, In Romania
2.4    Aspecte De Drept Comparat
2.4.1    Legislatia Franceza
2.4.2    Legislatia Anglo - Saxona (common Law)
2.4.3    Legislatia Altor State Europene
3.    SISTEMUL LEGII NR. 64/1995 PRIVIND PROCEDURA REORGANIZARII JUDICIARE SI A FALIMENTULUI
3.1    Prezentare Generala
3.1.1    Domeniul De Aplicare
3.1.2    Scopul Reglementarii
3.1.3    Obiectul
3.1.4    Caracterele Procedurii Reorganizarii Judiciare Si A Falimentului
3.1.5    Principiile Care Guverneaza Procedura Reorganizarii Judiciare Si A Falimentului
3.2    Corelatii Cu Alte Reglementari Din Domeniul Insolventei Comerciantilor Si Al Executarii Creantelor
4.    CONDITIILE DESCHIDERII PROCEDURII REORGANIZARII JUDICIARE
4.1    Calitatea De Comerciant A Debitorului
4.1.1    Comerciantul Persoana Fizica
4.1.2    Comerciantul Persoana Juridica
4.2    Insolventa Comerciantului
4.2.1    Notiune
4.2.2    Insolventa Si Insolvabilitatea
4.3    Alte Conditii Pentru Deschiderea Procedurii
5.    ORGANELE CARE APLICA PROCEDURA REORGANIZARII JUDICIARE. ATRIBUTII
5.1    Instanta Judecatoreasca
5.2    Judecatorul - Sindic
5.3    Adunarea Creditorilor. Comitetul Creditorilor
5.4    Adunarea Generala A Asociatilor/actionarilor. Comitetul Asociatilor/actionarilor
5.5    Administratorul
5.6    Lichidatorul
5.7    Organizarea Activitatii Practicienilor In Reorganizare Si Lichidare
5.8    Organele Auxiliare
6.    DESCHIDEREA PROCEDURII REORGANIZARII JUDICIARE
6.1    Cererile Intoductive
6.2    Deschiderea Procedur2. Primele Masur1. Stabilirea Masei Credale
6.3    Efectele Patrimoniale Ale Deschiderii Procedurii
6.4    Efectele Nepatrimoniale Ale Deschiderii Procedurii
6.5    Mentiunile Ce Trebuie Inregistrate La Registrul Comertului, Ca Urmare A Deschiderii Procedurii
7.    PLANUL DE REORGANIZARE JUDICIARA
7.1    Consideratii Generale
7.1.1    Obiectul Si Scopul Planului
7.1.2    Natura Juridica
7.2    Titularii Dreptului De A Propune Planul
7.3    Continutul Planului
7.4    Admiterea Planulu1. Publicitatea. Votarea
7.5    Confirmarea Planulu1. Efectele Confirmarii
8.    REORGANIZAREA JUDICIARA
8.1    Aplicarea Planului De Reorganizare Judiciara
8.2    Neconformarea La Plan. Nerealizarea Planului
9.    RASPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE
9.1    Natura Juridica A Raspunderii
9.2    Persoanele Raspunzatoare. Conditiile Raspunder2. Limite. Procedura
10.    INCHIDEREA PROCEDURII REORGANIZARII JUDICIARE
10.1    Cazuri Generale De Inchidere A Procedurii
10.2    Cazuri Speciale De Inchidere A Procedurii
10.3    Efectele Inchiderii Procedurii
11.    INSOLVENTA IN DREPTUL INTERNATIONAL
11.1    Insolventa In Dreptul International Privat Roman
11.2    Legea Model Uncitral
11.3    Insolventa In Dreptul Comunitar European
12.    CONCLUZII
13.    BIBLIOGRAFIE