Regimul bunurilor aflate in proprietate comuna a sotilor

1.    INTRODUCERE
2.    ASPECTE GENERALE PRIVIND REGIMUL MATRIMONIAL
2.1    Regimul Matrimonial Al Bunurilor Comune
2.2    Bunurile Comune Ale Sotilor
2.2.1    Notiunea Si Categoriile De Bunuri Ale Sotilor
2.2.2    Bunuri Comune Ale Sotilor
2.2.2.1    Notiunea De Dobandire
2.2.2.2    Calitatea De Dobanditor
2.2.2.3    Momentul Dobandirii Bunurilor
3.    CALIFICAREA UNOR BUNURI CA FIIND COMUNE
3.1    Venitul Din Munca
3.1.1    Salariul
3.1.2    Alte Venituri Asimilitate Salariului
3.1.3    Renumeratia Autorilor
3.2    Sumele Economisite, Depuse La C. E. C Sau La Banci
3.3    Imobilele
3.3.1    Constructiile Edificate De Soti Pe Terenul Unuia Dintre Ei
3.3.2    Reconditionari, Reparatii, Adaosuri La Constructii Vechi
3.3.3    Constructiile Edificate De Soti Pe Terenul Unei Terte Persoane
3.3.4    Constructiile Edificate De Soti Pe Un Teren Atribuit In Folosinta
3.3.5    Locuinte Construite Cu Credit
3.3.6    Constructii Edificate De Concubini
3.3.7    Dreptul De Folosinta Asupra Locuintei
3.4    Fructele Si Productele
4.    DREPTURILE SOTILOR ASUPRA BUNURILOR COMUNE
4.1    Administrarea Bunurilor Si Mandatul Tacit
4.2    Cazuri Speciale De Exercitare A Mandatului Tacit Reciproc
4.3    Sanctiuni Aplicabile Actelor Incheiate Cu Incalcarea Drepturilor Unuia Dintre Soti
5.    DATORIILE COMUNE ALE SOTILOR
5.1    Datoriile Comune Ale Sotilor. Notiune Si Clasificare
5.2    Regimul Juridic Al Datoriilor Comune Ale Sotilor
6.    IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE ALE SOTILOR
6.1    Impartirea Bunurilor Comune In Timpul Casatoriei
6.1.1    Impartirea Bunurilor Comune La Cererea Unuia Dintre Soti
6.1.2    Impartirea Bunurilor Comune La Cererea Creditorilor Personali Ai Unuia Dintre Soti
6.1.3    Confiscarea Averii Unuia Dintre Soti
6.2    Impartirea Bunurilor Comune La Desfacerea Casatoriei
6.3    Stabilirea Cotei Cuvenite Fiecarui Sot
6.4    Procedura Impartirii Bunurilor Comune Efectele Hotararii De Impartire
6.5    Impartirea Bunurilor Comune In Cazul Incetarii Casatoriei
6.6    Impartirea Bunurilor Comune In Cazul Desfiintarii Casatoriei
7.    CONCLUZII
8.    BIBLIOGRAFIE