Analiza eficientei folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci si posibilitati de crestere a eficientei

CAPITOLUL I Particularitǎṭi ale activitǎṭii desfǎṣurate la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci ṣi influienṭe asupra capitalului circulant utilizat 3
1.1.Denumirea, forma juridică, sediul, durata 3
1.2.Obiectul de activitate al societăţii 4
CAPITOLUL II Necesitatea sporirii eficienṭei capitalului circulant-cerinṭǎ a gestiunii financiare a firmei 12
2.1. Eficienṭa capitalului circulant-componenta esenṭialǎ a eficienṭei firmei 12
2.2. Căi de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor curente 15
2.3. Indicatori utilizaṭi ȋn aprecierea eficienṭei utilizǎrii capitalului circulant 18
CAPITOLUL III Analiza utilizǎrii activelor circulante la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci 20
3.1. Analiza indicatorilor privind viteza de rotaṭie 20
3.2. Analiza celorlalṭi indicatori de eficienṭǎ privind capitalul circulant 22
Concluzii ṣi propuneri 42
Bibliografie 47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu