Sistemul de impozite si taxe locale din Romania si rolul sau

Capitolul 1.Structura sistemului de impozite şi taxe locale din România.
Capitolul 2. Caracterizarea principalelor impozite şi taxe locale din România.
2.1. Impozitul pe clădiri
2.2. Impozitul pe teren.
2.3. Impozitul pe spectacole.
2.4.Taxa asupra mijloacelor de transport.
2.5. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.
2.6. Taxa hotelieră.
2.7. Taxele de timbru.
2.8. Taxe speciale.
Capitolul 3. Rolul sistemului de impozite şi taxe locale din România.
Concluzii şi păreri personale.
Bibliografie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu