Studiu privind valorificarea zgurilor din siderurgie

Oportunitatea temei
Capitolul 1. Situația actuală a gestionarii zgurilor
provenite din siderurgie
1.1 Stadiul actual al cercetarilor din domeniul abordat
1.1.1 Stadiul actual al cercetărilor pe plan național
1.1.2.Expertiza Lafarge in utilizarea deseurilor
1.1.3. Stadiul actual al cercetărilor pe plan international
1.2.Gestionarea zgurilor provenite din siderurgie pe plan national: statistica volumului de deseuri, potentialul de reciclare al deseurilor, modalitati de valorificare (exemple de firma care valorifica aceste deseuri)
1.2.1.Structuri si retele de valorificare a deseurilor industriale.
1.3.Incadrarea in legislatia europeana si nationala
Capitolul 2
CARACTERIZAREA ZGURILOR PROVENITE DIN SIDERURGIE
2.1.Introducere
2.2. Clasificarea zgurilor siderurgice. Proprietăţi fizice, chimice şi mecanice.
2.2.1 Clasificarea zgurilor metalurgice
2.2.2. Compoziţia oxidică şi mineralogică
2.2.3.Proprietăţile fizice ale zgurilor de oţelărie în stare lichidă
2.2.4.Proprietăţile fizice ale zgurilor de oţelărie în stare solidă
2.2.5.Proprietăţile de întărire hidraulică a zgurilor metalurgice
2.2.6.Autodezintegrarea şi posibilităţile de conservare a structurilor stabile
CAPITOLUL 3
METODE DE VALORIFICARE A ZGURILOR PROVENITE DIN SIDERURGIE
3.1.Introducere
3.2. Producerea vatei minerale
3.2.1.Domenii de valorificare
3.2.1.1. Valorificarea în construcții
3.2.1.2. Domeniul agriculturii şi lucrărilor funciare
3.2.1.3.Domeniul protecţiei mediului
3.2.1.4. Domeniul siderurgic (reciclare)
3.3 Obtinerea liantilor hidraulici de tip cimentoid
3.3.1.Lianţi minerali
CAPITOLUL 4
TEHNOLOGII DE PROCESARE A ZGURII DE FURNAL
4.1. Prelucrarea zgurii de furnal
4.2.Utilaje pentru transportul zgurii de la furnal
4.3.Granularea zgurii
4.4.Granularea zgurii în bazine
4.4.1.Instalaţia de granulare semiumedă cu jgheab
4.4.2.Granularea semiumedă cu tambur
4.5.Producerea granulelor sferice din zgură
4.6.Producerea balastului din zgură de furnal
4.7.Fabricarea zgurii expandate.
4.8.Producerea vatei de sticlă din zgură de furnal
4.9.Calupurile de zgură
Capitolul 5
ELEMENTE DE CALCUL DE DIMENSIONARE A UNUI CONCASOR CU FĂLCI
5.2.1. Breviar de calcul
5.2.Prezentarea generala a concasoarelor cu falci
5.2.2. Calculul cinematic
5.1.2. Calculul de dimensionare şi de verificare pentru transmisia prin curele
Capitolul 6
6.1.Introducere
6.2.Aparatură complementară necesară pentru determinarea expansiunii zgurii (scoriei) de oţelărie
6.2.1. Număr de încercări
6.2.2. Repetabilitate şi reproductibilitate
6.2.3. Exprimarea maselor, volumelor, factorilor şi rezultatelor
6.2.4. Uscarea materialelor
6.2.5. Determinarea masei constante după uscare
6.2.6. Calcinarea precipitatelor
6.2.7. Controlul absenţei ionilor de clor (încercare cu nitrat de argint)
Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu