Raportul dintre Marta si Maria in crestinism

CAPITOLUL I 7
FUNDAMENTE BIBLICE ŞI PATRISTICE ALE SLUJIRII ŞI APĂRĂRII CREDINŢEI 7
I.1. Fermitatea credinţei-datorie a vieţii creştine 7
I.2. Slujirea aproapelui-manifestare a credinţei celei vii 12
CAPITOLUL II 20
RAPORTUL DINTRE MISIUNEA SOCIAL-FILANTROPICĂ ŞI APĂRAREA ORTODOXIEI 20
II.1. Aspecte ale misiunii social-filantropice în Ortodoxia românească 25
II.2. Aspecte ale fermităţii credinţei în spaţiul românesc ortodox 32
CAPITOLUL III 38
TIPURI ALE SLUJIRII SOCIAL-FILANTROPICE ŞI ALE APĂRĂRII CREDINŢEI ÎN SPAŢIUL ORTODOX 38
III.1. Modele de slujire creştină 40
III.1.1. Sf. Ioan Gură de Aur . 40
III.1.2. Sf. Vasile cel Mare-Vasiliada . 42
III.2. Modele de apărători ai credinţei strămoşeşti . 43
III.2.1. Sf. Constantin Brancoveanu 43
III.2.2. Sfinţii Martiri Brâncoveni 51
III.2.3. Mihai Voievod Viteazul . 53
III.3. Trepte ale desăvârşirii creştine 58
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu