Efecte negative in exploatarea gazelor de sist

Introducere
CAPITOLUL 1.Exploatarea tradițională a hidrocarburilor;
1.1.Metode de exploatare;
1.1.1. Instalații de extracție pentru erupție naturală;
1.1.2.Instalații de extracție pentru erupție artificială;
1.1.3. Instalație de extracție prin pompaj;
1.2.Parametrii de exploatare pentru gazul metan;
1.2.1.Importanța gazului natural;
1.2.2.Compoziția chimică a gazului natural;
1.3.Poluarea datorată metodei clasice tradiționale;
1.3.1 Repartiția suprafețelor poluate în urma activității de extractive;
1.3.3. Ameliorarea solurilor poluate cu hidrocarburi;
1.3.3.1. Lucrări agropedoameliorative propriu-zise;
1.3.3.2.Lucrări pentru recuperarea terenurilor degradate;
1.3.3.3. Măsuri biologice pentru combaterea poluării;
CAPITOLUL 2. Metode moderne de exploatare a gazelor de șist
2.1. Avantaje și dezavantaje ale exploatării surselor neconvenționale;
2.2.Rezerve în straturile de șist de gaze
2.2.1.Explorarea terenurilor
2.2.2. Prospecțiunea seismică
2.3.Exploatarea gazelor de șist;
2.3.1.Fracturarea hidraulică
2.3.2. Forajele verticale și orizontale
CAPITOLUL 3. Efecte negative în exploatarea gazelor de șist;
3.1.Starea geologică după exploatare;
3.2.Poluarea fizică și chimică;
3.2.1. Contaminarea aerului și a solului
3.2.2. Poluanţii proveniţi de la explozii ale sondelor sau accidente pe siturile de foraj;
3.2.3.Apele de suprafaţă și apele subterane / Consumul de apă;
3.2.4. Contaminarea apei;
3.2.5.Eliminarea apelor uzate;
3.2.6. Cutremurele de pământ;
3.2.7. Substanţele chimice, radioactivitatea și consecinţele asupra sănătăţii umane;
3.2.7.1.Materialele radioactive;
3.2.7.2.Substanţele chimice utilizate;
3.2.8.Consecinţele asupra sănătăţii umane;
3.2.9. Beneficii ecologice posibile pe termen lung;
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ APLICAŢII DE CALCUL PRIVIND PROIECTAREA EXTRACŢIEI DE GAZE
CAPITOLUL 5. Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu