Tehnici de persuasiune folosite in promovarea imaginii de firma

Introducere 3
Capitolul I. Imaginea de firmă – obiectiv al promovării 5
I.1.Definirea termenului imagine de firmă 5
I.2.Importanţa imaginii de firmă 6
I.3.Componentele imaginii unei firme comerciale 6
I.4.Tehnici şi instrumente de promovare a imaginii de firmă 9
Capitolul II. Persuasiunea – particularităţi, strategii şi tehnici 17
II.1.Delimitarea şi definirea termenului 17
II.2.Componentele persuasiunii 22
II.3.Crearea mesajului persuasiv 28
II.4.Modelul persuasiv al lui Rank 32
Capitolul III. Studiu de caz S.C. VASI TRADING S.R.L. 37
III.1.Prezentarea firmei 37
III.1.1.Concurenţa 37
III.1.2.Piaţa-ţintă 37
III.1.3.Evoluţia firmei 38
III.2.Metodologia cercetării 39
III.3.Analiza imaginii de firmă şi a tehnicilor persuasive 40
III.3.1.Imaginea de firmă 40
III.3.2.Tehnici şi instrumente de promovare a imaginii de firmă 43
III.3.3.Tactici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă 49
III.4.Analiza SWOT 53
IV. Concluzii 56
V. Propuneri 57
Bibliografie 67
Anexe 70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu