Studiul efectelor citogenetice ale fungicidului switch utilizand testul allium

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL 1. UTILIZAREA FUNGICIDELOR ÎN AGRICULTURĂ 7
1.1. FUNGICIDELE – CLASIFICARE GENERALĂ 8
1.1.1. Clasificarea fungicidelor după modul de acţiune 8
1.1.1.1. Fungicide sistemice 8
1.1.1.2. Fungicide non-sistemice 9
1.1.2. Clasificarea fungicidelor după natura substanţei active 9
1.1.3. Clasificarea fungicidelor după structura chimică 10
2.2. MECANISMUL DE ACŢIUNE ŞI IMPACTUL BIOLOGIC AL FUNGICIDELOR 13
2.3. DEGRADAREA FUNGICIDELOR 15
2.4. ACUMULAREA ÎN SOL ŞI REMANENŢA FUNGICIDELOR 16
2.5. RISCUL DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI LA FUNGICIDE 16
2.6. FUNGICIDELE OMOLOGATE PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA 20
CAPITOLUL 3. EFECTE GENOTOXICE POTENŢIALE ALE FUNGICIDELOR UTILIZATE PENTRU CONTROLUL BOLILOR FUNGICE IN ECOSISTEMELE AGRICOLE 36
3.1. INFLUENŢA DIFERITELOR TIPURI DE FUNGICIDE ASUPRA CICLULUI CELULAR AL PLANTELOR CULTIVATE 36
3.2. INFLUENŢA DIFERITELOR TIPURI DE FUNGICIDE ASUPRA MATERIALULUI GENETIC AL PLANTELOR CULTIVATE 36
CAPITOLUL 4. CERCETĂRI PRIVIND EFECTELE FUNGICIDULUI SWITCH ASUPRA MITOZEI ŞI A CROMOZOMILOR 43
4.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII 43
4.2. MATERIALUL BIOLOGIC 45
4.3. METODELE DE LUCRU 45
4.3.1. Prepararea soluţiilor de Folicur şi efectuarea tratamentului 45
4.3.2. Metoda de calcul a indicelui mitotic 46
4.3.3. Metodele de evidenţiere a anomaliilor mitotice 46
4.3.3.1. Metoda de colorare a cromozomilor cu orceină acetică 47
4.3.3.2. Observaţii microscopice 47
4.4. INFLUENŢA FUNGICIDULUI SWITCH ASUPRA CICLULUI CELULAR 48
4.5. INFLUENŢA FUNGICIDULUI SWITCH ASUPRA MITOZEI 50
4.6. EFECTELE FUNGICIDULUI SWITCH ASUPRA CROMO-ZOMILOR 60
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu