Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF3 si SIF5

Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare .3
1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF 3) .3
1.2 Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. (SIF 5) .4
Cap II. Analiza comparativă a portofoliilor celor două SIF-uri. Structura și administrarea portofoliilor globale .5
2.1 Structura globalǎ a portofoliilor SIF Transilvania și SIF Oltenia .5
2.2 Administrarea subportofoliilor de acțiuni SIF Transilvania și SIF Oltenia .10
2.3 Administrarea subportofoliilor de obligațiuni SIF Transilvania și SIF Oltenia .15
2.4 Administarea subportofoliilor de depozite bancare SIF Transilvania și SIF Oltenia .16
Cap. III. Analiza rezultatelor finaciare înregistrate de cele două societăți .18
3.1 Analiza comparativă a situației financiar-contabile a SIF3 și SIF5 .18
3.2. Analiza indicatorilor de lichiditate, gestiune, risc, profitabilitate și rezultatului pe acțiune .22
Cap. IV. Managementul riscului financiar pentru SIF Transilvania și SIF Oltenia .25
4.1. Managementul riscurilor financiare - SIF Transilvania .25
4.2. Managementul riscurilor financiare - SIF Oltenia .27
Concluzii .29
Bibliografie .31

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu