Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova

Introducere
CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALĂ A REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA
1.1.Scurt istoric
1.2.Obiectul de activitate
1.3.Concurenţa, clienţii şi furnizorii Regiei Autonome de Transport Craiova
1.4 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari calculaţi la RAT Craiova
CAPITOLUL II
STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR LA RAT CRAIOVA
2.1.Aspecte teoretice privind contabilitatea veniturilor
2.2.Contabilitatea veniturilor la S.C.RAT Craiova S.A.
2.2.1.Contabilitatea veniturilor din exploatare la S.C RAT Craiova S.A
2.2.2.Contabilitatea veniturilor financiare la S.C RAT Craiova S.A
2.2.3.Contabilitatea veniturilor extraordinare după ordinul 3055/2009
Concluzii
Bibliografie
ANEXE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu