Monografia lacasurilor de cult din comuna Dragoslavele

INTRODUCERE.p. 4
Capitolul I: COMUNA DRAGOSLAVELE
I.1. Etimologia numelui „Dragoslavele”.p. 6
I.2. Aşezarea geografică a comunei Dragoslavele.p. 7
I.3. Istoria comunei Dragoslavele.p. 10
I.4. Organizarea devălmaşă a satului Dragoslavele.p. 14
I.5. Dragoslavele – personalităţi de seamă.p. 19
Capitolul II: BISERICILE DIN COMUNA DRAGOSLAVELE
II.1. Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului”.p. 27
II.2. Biserica Suseni „Înălţarea Domnului”.p. 32
II.3. Schitul Dragoslavele.p. 36
Capitolul III: CRUCILE DE PIATRĂ DIN COMUNA DRAGOSLAVELE.p. 48
CONCLUZII.p. 54
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.p. 56
ANEXE.p. 59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu