Management strategic la Dacia SA

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind managementul; rolul managementului strategic în dezvoltarea întreprinderii 3
1.1. Consideraţii succinte privind managementul ca ştiinţă şi practică 3
1.2. Conceptul de strategie 6
1.3. Opinii cu privire la managementul strategic şi avantajele acestuia 9
1.4. Etapele managementului strategic 14
1.5. Managementul strategic competitiv 16
CAPITOLUL II. Prezentare S.C. Automobile Dacia S.A. 19
2.1. Istoric şi prezentare S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. 19
2.2. Structura organizatorică a S.C. Automobile Dacia S.A. 23
2.4. Rolul şi locul S.C. Automobile Dacia S.A. în economia românească 32
CAPITOLUL III. Managementul strategic în cadrul S.C. Automobile Dacia S.A. 35
3.1. Formularea strategiei S.C. Automobile Dacia S.A. 35
3.2. Implementarea şi evaluarea strategiei S.C. Automobile Dacia S.A. 37
3.3. Perspectivele Uzinei 53
CONCLUZII 55
ANEXE 58
BIBLIOGRAFIE 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu