Campanii de promovare a imaginii Romaniei

Cercetarea Imaginea României şi a românilor în Europa poate asigura o cunoaştere ştiinţifică a elementelor ce compun reprezentarea generală a României la nivel internaţional, sistematizând opiniile despre trăsăturile României, ale personalităţii românilor, ale produselor şi mărcilor româneşti. Finalizarea proiectului poate arăta dacă imaginea României este una pozitivă sau negativă, detaliind punctele tari şi punctele slabe ale acesteia, în general dar şi în cazul fiecărei arii de analiză (trăsăturile psiho-morale ale românilor, personalităţile României, turiştii români, experienţa străinilor în România, mass-media românească şi cea internaţională, istoria, produsele româneşti, etc.).
Rezultatele cercetării pot fi valorificate cu uşurinţă pentru o eventuală îmbunătăţire a imaginii României prin alcătuirea unor strategii diferenţiate pentru fiecare domeniu cu responsabilitate şi cu putere de influenţă asupra imaginii României şi a românilor în Europa (organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, instituţii de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, mass-media, agenţii de turism ş.a.).
Cercetarea Imaginii României şi a românilor în Europa are două funcţii esenţiale: una teoretică, de întemeiere riguroasă a cunoaşterii ştiinţifice a imaginii ţării noastre şi de deschidere a unei căi cu totul noi de cercetare a fundamentelor societăţii şi a naţiunii româneşti în raport cu formarea şi comunicarea opiniilor, aprecierilor, convingerilor, valorilor şi credinţelor faţă de români şi România, iar alta-aplicativă, de îmbunătăţire a imaginii României şi românilor în Europa, prin conceperea şi implementarea unei strategii complexe, bazate pe construirea şi funcţionalitatea unei reţele inter-instituţionale care poate cuprinde instituţii guvernamentale, de învăţământ, cercetare ştiinţifică, mass-media, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii internaţionale ş.a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu