STUDIUL PROCESELOR FUNCTIONALE ALE MOTOARELOR PRINCIPALE LA O NAVA TIP ESCORTOR

                                   CUPRINS
Introducere 3
Capitolul  1.  Prezentarea  principalelor  caracteristici   ale   navei   de
referinţă
          şi determinarea rezistenţei la înaintare      5
      1. Prezentarea principalelor caracteristici ale navei de referinţă 5
      2. Determinarea rezistenţei la înaintare     10
Capitolul 2. Alegerea motorului principal şi prezentarea caracteristicilor
          constructiv – funcţionale    25
      2.1. Puterea instalaţiei de propulsie a navei     25
      2.2. Alegerea motorului principal 26
      2.3. Prezentarea caracteristicilor constructiv – funcţionale 27
Capitolul 3. Calculul termic al motorului    40
      3.1. Consideraţii preliminare     40
      3.2. Alegerea parametrilor iniţiali de calcul     41
      3.3. Calculul procesului de admisie    43
      3.4. Calculul procesului de comprimare 47
      3.5. Calculul procesului de ardere izocoră   49
      3.6. Calculul procesului de ardere izobară   53
      3.7. Calculul procesului de destindere 55
      3.8. Determinarea parametrilor indicaţi, efectivi şi constructivi  58
Capitolul 4. Bilanţul energetic al motorului 64
      4.1. Consideraţii generale  64
      4.2. Determinarea componentelor bilanţului termic 65
      4.3. Precizări   68
Capitolul 5. Analiza procesului de supraalimentare      69
      5.1. Consideraţii asupra procesului de supraalimentare  69
      5.2. Particularităţile admisiei forţate prin supraalimentare 72
      5.3. Ciclurile teoretice ale motoarelor supraalimentate 74
      5.4. Turbosupraalimentarea  78
      5.5.   Analiza   parametrilor   ciclului   de   funcţionare   a    MAC
supraalimentate  84
      5.6. Particularităţile supraalimentării motoarelor navale    86
Capitolul 6. Dimensionarea turbosuflantei şi a  răcitorului  intermediar  de
aer   90
      6.1.   Stabilirea   parametrilor    funcţionali    şi    dimensionarea
turbocompresorului     90
      6.2. Determinarea parametrilor funcţionali ai turbinei  95
      6.3. Calculul răcitorului intermediar de aer 97
Capitolul 7. Cauzele poluării produse de motoarele diesel navale   99
      7.1. Proprietăţile combustibilului     99
      7.2. Regimurile de funcţionare    100
      7.3. Particularităţile constructive ale motorului 101
      7.4. Sistemul de alimentare 101
      7.5. Avansul la injecţie şi caracteristica de injecţie  102
      7.6. Temperatura aerului aspirat  102
      7.7. Starea tehnică a motorului şi a echipamentului de injecţie    102
      7.8. Recircularea gazelor arse    103
      7.9. Compoziţia gazelor de evacuare    103
Capitolul 8. Stadiul actual al poluării produse de motoarele diesel navale
şi reglementările
          adoptate pe plan internaţional pentru limitarea acestora 109
      8.1. Stadiul actual al poluării produse de motoarele diesel navale 109
      8.2. Reglementările adoptate pe plan internaţional pentru limitarea
poluării    115
Capitolul 9. Analiza soluţiilor primare şi secundare de limitare a poluării
118
      9.1. Consideraţii generale privind metodele de limitare a poluării 118
      9.2. Metodele primare de limitare a poluării 122
      9.3. Metode secundare de limitare a poluării 126
Concluzii   131
Rezumatul lucrării (lb. engleză)       132
Bibliografie     133
Anexa nr. 1.  international  exhaust  emission  controls,  marpol  annex  vi
134
Anexa nr. 2. codul sursă al programului utilizat la calculul termic al
          motorului    149

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu