PROIECTAREA CONSTRUCTIVA A UNEI SCULE PENTRU FORJAT SI DEBAVURAT CAP DE BARA

     CUPRINS:
      Cuprins …………………………………………………………….…..………………....… 4
     CAPITOLUL 1
       Generalitati despre deformarea plastica
1.    Clasificarea    deformarii    plastice    in    functie    de
   temperatura.............................................. 6
2.               Deformarea               plastica               la
   cald.............................................................
   .................................8
3. Influenta deformarii plastice asupra  caracteristicilor  fizico-
   mecanice ale
   materialelor                                                  si
   aliajelor........................................................
   .......................................... 11
        1.         4         Rezistenta         la         deformare
plastica.............................................................
...................... 18
CAPITOLUL 2
Matriţarea
2.1. Matriţarea deschisa si matriţarea închisa ……………………………...….………….. 21
2.2. Întocmirea desenului de piesa matritata ……………………………………………….25
CAPITOLUL 3
 Calcule de dimensionare
 3.1Dimensionarea canalului de bavura………..……………………………………..…… 36
 3.2 Dimensionarea locaşului matriţa……………………………………………………… 42
 3.3 Forţa necesara matriţării………………………………………………………………. 49
 3.4 Calculul forţei necesare la debavurare
 3.4.1 Alegerea variantei de debavurare…………………………………………………….56
 3.4.2 Dimensionarea sculelor active………………………………………………………..57
 3.4.3 Forţa necesara debavurării……………………………………………………………60
CAPITOLUL 4
  4.1 Alegerea utilajului .………………………………………………………..…………...61
CAPITOLUL 5
Analiza tehnico- economica
  5.1 Normarea tehnica………………………………………………………………………63
  5.2 Calculul preţului de cost……………………………………………………………….66
CAPITOLUL 6
Norme de protecţia muncii …………………………………………………..……...……...70
      Bibliografie…………………………………………………………………….…….……...73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu