Localizarea Terminalelor Mobile

LISTA
FIGURILOR……………………....................................................…….3
LISTA TABELELOR………………………………….......................................4
Cap.1
INTRODUCERE.................................................................
....................5
Cap.2                   SERVICII                  BAZATE                  PE
LOCALIZARE.............................................7
Cap.3                               METODE                                DE
LOCALIZARE..............................................................11
3.1.                                                            Consideraţii
generale....................................................................
................11
3.2.                               Tehnici                                de
localizare..................................................................
...................12
3.3         Metode         de         localizare         cu         ajutorul
senzorilor..................................................19
3.4.          Performanţele          metodei          hibride           TOA-
AOA..................................................27
3.5       Reducerea       erorilor       datorate        lipsei        undei
directe............................................32
Cap.4  POZIŢIONAREA  TERMINALELOR  MOBILE  PENTRU  SERVICII  DEPENDENTE   DE
LOCALIZAREA ÎN REŢELELE GSM...43
4.1.                                                            Consideraţii
generale....................................................................
................43
4.2.                         Infrastructura                          reţelei
      GSM....................................................................
      ........44
4.2.1                            Entităţi                             tipice
............................................................................
.................44
4.2.2                           Entităţi                           specifice
............................................................................
...........45
4.3.                             Localizarea                              în
GSM.........................................................................
.............48
5.                               SERVICIUL                                DE
URGENŢĂ.....................................................................
..53
5.1.                                                            Consideraţii
generale....................................................................
................53
5.2.      Soluţii      de       localizare       a       apelurilor       de
urgenţă.................................................55
                               Lista figurilor
Fig.    1.    Parametrii     fizici,     simbolici     şi     de     mişcare
________________________6
Fig. 2.1. (a)  Harta cu diverse POI  __________________________________9
Fig. 2.1. (b) Adaugarea unui nou POI ________________________________9
Fig.   2.2     Centru   de   preluare   a   apelurilor   de   urgenţă    112
________________10
Fig.    3.1.    Localizarea     bazată      pe     identificarea     celulei
____________________13
Fig. 3.2. Localizarea bazată pe direcţia de sosire ______________________15
Fig. 3.4  Arhitectura sistemului Spotlight _____________________________23
Fig. 3.5  Măsurarea AOA _________________________________________27
Fig.     3.6.(a)      Deviaţia      standard      funcţie      de      [pic]
___________________________30
Fig.     3.6.(b)      Deviaţia      standard      funcţie      de      [pic]
__________________________31
Fig. 3.6.(c) Funcţia densitate de probabilitate a erorii totale  funcţie  de
[pic] ___31
Fig. 3.7  Lipsa undei directe (NLOS) ________________________________32
Fig . 3.8 Metoda hibridă de localizare TDOA/AOA _____________________35
Fig.  3.9  Funcţia  f.d.p.  asociată  unei  estimări  TDOA  (4   staţii   de
bază)_______37
Fig. 3.10 Funcţia f.d.p.  asociată  unei  estimări  TDOA/AOA  (4  staţii  de
bază)_37
Fig. 3.11 Comparaţie a ratelor alermelor false ________________________42
Fig. 3.12 Comparaţie a ratelor detecţiilor omise _______________________42
Fig. 4.1  Schema retelei GSM ______________________________________45
Fig. 4.2  Arhitectura generală a reţelei GSM __________________________46
Fig. 4.3 Infrastructura GSM modificată pentru a suporta localizarea   ______
48
Fig.  4.4   Metoda  de  semnalizare  în  reţelele   GSM   pentru   achiziţia
localizării _51
Fig.  5.1   Componentele  Sistemului  Naţional  Unic   pentru   Apeluri   de
Urgenţă_55
Fig.  5.2   Metoda  generală  de  localizare   a   apelurilor   de   urgenţă
___________56
Fig. 5.3 Procedura normală a metodei A-number ______________________58
Fig. 5.4  Metoda Cell-ID __________________________________________58
Fig. 5.5 Modul generic de lucru ____________________________________59
                               Lista tabelelor
Tabelul 1. Sisteme ce utilizează parametrii fizici şi de
mişcare_____________6
Tabelul 3.1 Comparaţia metodelor de localizare _______________________18
Tabelul 3.2 Rata de identificare când se dispune numai de măsurători TDOA
utilizând localizarea aproximativă __________________________________41
Tabelul 3.3 Rata de identificare când se dispune numai de măsurători TDOA
şi AOA utilizând localizarea aproximativă ______________________________41
Prezentare power point
Pagni 61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu