EFECTE BIOMECANICE DATORATE ACTIUNII VIBRATIILOR ASUPRA SISTEMULUI MANA-BRAT

1.    Tehnici avansate de modelare teoretică a organismului uman    6
1.1.    Principiile modelării    6
1.2.    Etape de elaborare a modelului dinamic al unui sistem    7
1.3.    Elemente de modelare a sistemului mână-braţ    13
2.    Identificarea surselor de vibraţii    18
2.1.    Vibraţia ca un factor de mediu artificial creat de om    18
2.2.    Vibraţii- generalităti    18
2.3.    Intervalele de frecvenţă a vibraţiilor    21
2.4.    Mărimi caracteristice vibraţiilor umane    24
2.5.    Analiza normelor de vibraţii admisibile existente in România şi UE    25
3.    Efecte biomecanice datorate acţiunii vibraţiilor asupra sistemului mână-braţ    28
3.1.    Studiul bolilor profesionale generate de vibraţii    28
4.    Proiectarea unei proteze pentru mână    37
4.1.    Alegerea soluţiei constructive pentru proteză    37
4.2.    Proiectarea protezei    38
5.    Protecţia împotriva vibraţiilor    48
5.1.    Măsuri pentru reducerea expunerii  vibratorii    48
5.2.    Echipamente individuale de protecţie impotriva vibraţiilor    50
5.3.    Dispozitive de măsurarea a vibraţiilor    51
6.    Concluzii    55
Bibliografie    56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu