Design si tehnologii poligrafice

        Tema: "REPERE TEORETICE SI APLICATIVE IN DESIGNUL POLIGRAFIC"
1. Designul  in  calitate  de  domeniu  multidisciplinar  ce  contribuie  la
constituirea estetica si competitivitatea produselor in serie.
1.1. Designul - origini si evolutie istorica.
1.2. Etapele in dezvoltarea designului in secolul XX.
     1.3. Designul poligrafic - caracteristici si dezvoltare istorica.
2. Compozitia - "mentor" sistematic de importanta in designul poligrafic.
2.1. Compozitia - demarcari tipologice.
2.2. Elemente de limbaj in compozitie.
2.2.1. Punctul si modalitatile de utilizare a acestuia.
2.2.2. Linia - tipologie si modalitatile de utilizare a acesteia.
 2.2.3. Pata - tipologie si modalitati de utilizare a acesteia.
 2.2.4. Principii de reprezentare plastica a spatialitatii tridimensionale.
2.2.5. Textura si modalitati de reprezentare grafica a acesteia in imagine.
     2.2.6. Culoarea si tipologia acesteia.
     2.2.6.1. Culorile fundamentale si particularitatile acestora.
2.2.6.2. Culoarea calda si particularitatile acesteia.
2.2.6.3.Culoarea rece si particularitatile acesteia.
2.2.6.4. Contrastele cromatice.
2.2.6.5. Contrastul in sine al culorii.
2.2.6.6. Contrastul clar-obscur.
2.2.6.7. Contrastul cald-rece.
2.2.6.8. Contrastul simultan.
2.2.6.9. Contrastul de calitate.
2.2.6.10. Contrastul de cantitate.
2.2.6.11. Juxtapunerea culorilor.
2.3. Principii de orchestrare plastica in compozitie.
2.3.1.Proportiile si rolul acestora in compozitie.
2.3.2. Ritmul. Rolul si tipologia acestuia.
     2.3.2.1. Ritmul metric cadintat.
2.3.2.2. Ritmul proporţional-succesiv.
2.3.2.3. Ritmul radial.
2.3.3. Verticala, orizontala si rolul acestora in compozitie.
 2.3.4. Diagonalele si rolul acestora in compozitie.
2.3.5. Statica, dinamica si rolul acestora in compozitie.
2.3.6. Echilibrul in compozitie.
2.3.7. Centrul compozitional si promovarea acestuia in compozitie.
2.4. Legile compozitiei.
Concluzii:
Bibliografie:
Pagi ni 53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu