Previziunea Consumului de Energie Electrica in Judetul x

CUPRINS
Cap. I   ASPECTE GENERALE PRIVIND ENERGIA ELECTRICĂ          6
1.1 INTEGRAREA ENERGETICII ROMÂNEŞTI ÎN CIRCUITUL MONDIAL          6
1.2 DISTRIBUŢIA  ENERGIEI  ELECTRICE                                    8
1.3 POLITICA ENERGETICĂ ÎN EUROPA DE SUD – EST                          9
1.4 LEGEA ENERGIEI ELECTRICE                                            11
1.5 IMPACTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ ASUPRA MONOTORIZĂRII UTILIZĂRII
      ENERGIEI ELECTRICE, DATORITĂ RESTRUCTURĂRII CONSUMULUI       16
    1.5.1 ASPECTE GENERALE                                              16
    1.5.2 STRUCTURA, PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE CONSUMULUI ŞI
       MONITORIZAREA UTILIZĂRII ENERGIEI  ELECTRICE,  ÎNAINTE  DE  1990,  ÎN
ŢARA  NOASTRĂ    17
     1.5.3  SITUAŢIA  CONSUMULUI  ŞI   MONITORIZĂRII   UTILIZĂRII   ENERGIEI
ELECTRICE, ÎN
       ETAPA DE TRANZIŢIE                                               18
     1.5.4  STRUCTURA  CONSUMULUI  ŞI   MONITORIZAREA  UTILIZĂRII   ENERGIEI
ELECTRICE,
                   ÎN             ECONOMIA             DE              PIAŢĂ
20
 1.6 ENERGIA ELECTRICĂ-ECHILIBRU ÎNTRE PRODUCŢIE ŞI CONSUM         22
1.7 PREZENTUL ŞI PERSPECTIVA RESURSELOR DE ENERGIE PRIMARĂ
       ÎN ROMÂNIA                                                       24
    1.7.1 GAZE NATURALE                                                 24
    1.7.2  PETROLUL                                                     25
    1.7.3 CĂRBUNE                                                       26
    1.7.4  RESURSELE HIDROENERGETICE                                    27
1.8 PREZENTAREA  FILIALEI  DE REŢELE ELECTRICE  ARAD                    27
      1.8.1   ISTORICUL    FILIALEI     DE     REŢELE     ELECTRICE     ARAD
      27
     1.8.2  PREZENTAREA   SUCURSALEI   DE   DISTRIBUŢIE   ŞI   FURNIZARE   A
ENERGIEI
                                  ELECTRICE                             ARAD
29
Cap. II. PROGNOZA, TEHNICĂ  DE  PROSPECTARE  A  VIITORULUI         33
2.1. CONSIDERAŢII GENERALE                                         33
    2.1.1CLASIFICAREA PROGNOZELOR                                       35
2.2 MODELE DE PROGNOZĂ ÎN CERCETAREA  FENOMENELOR            36
    2.2.1 MODELUL  LUI  ISSENSON                                        36
    2.2.2 MODELUL LUI GOMPERTZ                                          38
    2.2.3 MODELUL COMPLEX DE PROGNOZĂ                                   38
             2.2.4          PENETRAREA           PIEŢEI           ENERGETICE
39
    2.2.5 MODELUL  MATEMATIC  GENERAL                                   40
2.3 AJUSTAREA  ANALITICĂ  PRIN  METODA  CELOR  MAI MICI PĂTRATE         41
    2.3.1  MODELUL   MATEMATIC   AL   METODEI   CELOR   MAI   MICI   PĂTRATE
      42
    2.3.2 REGRESIA  LINIARĂ                                             42
        2.3.3     REGRESIA       SUB       FORMA       FUNCŢIEI       PUTERE
43
 2.4 METODA  FUNCŢIILOR  DE  PRODUCŢIE                             44
 2.5 METODA  LANŢURILOR  MARKOV                                    45
 2.6 PROGNOZE  GLOBALE  ÎN  DIFERITE  SOCIETĂŢI  DE  ELECTRICITATE      47
Cap. III RETROSPECTIVA  EVOLUŢIEI  INDICATORILOR  CE
REFLECTĂ  CONSUMUL  DE  ENERGIE  LA  NIVELUL  JUDEŢULUI  ARAD       49
3.1CONSUMUL TOTAL DE ENERGIE ELECTRICĂ                             50
3.2EVOLUŢIA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ PE CATEGORII
      DE CONSUMATORI                                               53
     3.2.1 EVOLUŢIA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA MARI
          CONSUMATORI                                                     53
       3.2.2   EVOLUŢIA  CONSUMULUI   DE   ENERGIE   LA   MICI   CONSUMATORI
54
       3.2.3  EVOLUŢIA  CONSUMULUI  DE  ENERGIE  ELECTRICĂ  LA   CONSUMATORI
CASNICI     55
Cap.IV.  PREVIZIUNEA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN
JUDEŢUL ARAD                                                       57
4.1 PREVIZIUNEA ÎN STRUCTURĂ A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ     57
4.2 PREVIZIUNEA CONSUMULUI TOTAL DE ENERGIE ELECTRICĂ              67
4.3 PREVIZIONAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA MARI
        CONSUMATORI                                                       71
4.4 PREVIZIONAREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA MICI CONSUMATORI        77
4.5 PREVIZIONAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA
        CONSUMATORII   CASNICI                                            80
Cap.V.CONCLUZII, PROPUNERI                                   87
5.1 CONCLUZII                                                      87
   5.2    PROPUNERI                                                       90
BIBLIOGRAFIE                                                       96

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu