Dezvoltarea si analiza unui proces necesar SMC dezvoltat pe baza standardelor ISO 9001 si ISO 9004. Competenta, constientizare

                                   CUPRINS
|I. MANAGEMENTUL CALITǍŢII - ASPECTE CONCEPTUALE                  |1  |
|1.1. Calitatea - concept şi caracteristici                       |1  |
|1.2. Factorii care influenteaza calitatea                        |2  |
|1.3. Principiile managementului calităţii                        |3  |
|1.4. Sistemele de management al calităţii si standardele ISO     |6  |
|                             1.4.1. Sistemele de management al   |6  |
|calităţii                                                        |   |
| 1.4.2. Documentaţia SMC - definire, scop şi  importanţă         |7  |
|             1.4.3. Certificarea sistemelor de management al     |8  |
|calităţii                                                        |   |
|                            1.4.4. Standardele ISO 9000 şi rolul |10 |
|lor în  funcţionarea SMC                                         |   |
|II. IMPORTANŢA ŞI DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE                     |11 |
|               2.1. Rolul  şi  particularităţile  resurselor     |11 |
|umane  în cadrul organizaţiei                                    |   |
|               2.2. Calificarea  şi  îmbunătăţirea  pregătirii   |13 |
|profesionale  a  personalului                                    |   |
|               2.3.  Competenţă, instruire şi conştientizare     |15 |
|               2.3.1.  Competenţa profesională                   |16 |
|                             2.3.2  Instruirea şi conştientizarea|22 |
|III. RESURSA UMANĂ – ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE ISO 9001 ŞI  |25 |
|ISO 9004                                                         |   |
|              3.1.  Prezentarea ISO 9001 ŞI ISO 9004             |25 |
|                               3.1.1. Standardul SR EN ISO       |25 |
|9001:2008                                                        |   |
|                                3.1.2. Standardul SR EN ISO      |26 |
|9004:2001                                                        |   |
|             3.2. Competenţă, instruire şi conştientizare –      |27 |
|conform standardelor ISO 9001 ŞI ISO 9004                        |   |
|IV.STUDIU DE CAZ. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI         |30 |
|ADMINISTRATIVE                                                   |   |
|             4.1. Preambul                                       |30 |
|             4.2.Prezentarea generală a organizaţiei             |31 |
|                               4.2.1.Denumire şi scurt istoric   |31 |
|                               4.2.2. Istoric S.N.S.P.A.         |32 |
|                             4.2.3.Obiect de activitate          |32 |
|                             4.2.4. Obiective                    |33 |
|4.3. Factori de mediu care determină nevoia stringentă de        |33 |
|implementare a criteriilor de calitate în SNSPA                  |   |
|                4.4. Obiectiv general şi obiective specifice     |34 |
|                4.5. Managementul resurselor în cadrul SNSPA     |35 |
|                             4.5.1. Asigurarea resurselor        |35 |
|                             4.5.2 Resurse umane                 |36 |
|                                            4.5.2.1. Generalităţi|36 |
|                                            4.5.2.2. Competenţă, |36 |
|instruire şi conştientizare                                      |   |
|V.CONCLUZII                                                      |37 |
|VI.BIBLIOGRAFIE                                                  |38 |
|                                                                 |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu