Locuinte colective - studiu de caz - imobil garsoniere pentru studenti

Cap.1. INTRODUCERE
1.1. OBIECTUL STUDIULUI
1.2. IMPORTANTA TEMEI
Cap.2. INCADRAREA TEORETICA A SUBIECTULUI
2.1.EVOLUTIA LOCUINTEI COLECTIVE: ETAPE, CONCEPTII SI MODELE SEMNIFICATIVE
    Inceputuri
    Secolele 18 si 19-
    Secolul 20 ( geneza locuintei colective ca obiect )
    Perioadele postbelica si contemporana
2.2. CALITATEA LOCUIRII COLECTIVE
    Forme si niveluri de ierarhizare, organizare si integrare spatiala si sociala a locuirii colective;
    Contributia lui Le Corbusier – de la individual la colectiv
    Interdependente in realizarea calitatii locuirii colective
    Interpretari empirice si teoretice ale locuintei; evaluarea calitatii : relatia nevoi-cerinte-criterii de calitate, abordari filosofice
    Evaluarea calitatii
2.3. CALITATEA LOCUIRII COLECTIVE IN ROMANIA
    Locuirea colectiva in Romania - etape, tipologia rezolvarilor
Cap.3. SINTEZA PRIVIND MODUL IN CARE ACEASTA PROBLEMATICA SE  RAPORTEAZA LA TEORIA IN DOMENIU
3.1.cartierul - unitate a structurii urbane
Cap.4. STUDIU DE CAZ – IMOBIL DE GARSONIERE PENTRU STUDENTI
4.1. DATE GENERALE AMPLASAMENT
4.2. PREZENTAREA IMOBILULUI
Cap.5. CONCLUZII SI PREMIZE PENTRU DIPLOMA
5.1. OBIECTIVE/SCOPURI
5.2. PREZENTAREA VARIANTELOR DE ORGANIZARE A TERITORIULUI
5.3. INCHEIERE
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu