Extindere retele electrice de medie tensiune pentru dezvoltarea de locuinte 2

Cuprins  | |
|Memoriu tehnic (faza SF)                                              |
|Date                                                                  |
|generale..............................................................|
|.....................................................1                |
|1.1 Denumirea                                                         |
|lucrării..............................................................|
|...............................................1                      |
|1.2 Faza de                                                           |
|proiectare............................................................|
|................................................1                     |
|1.3 Beneficiarul                                                      |
|lucrării..............................................................|
|..............................................1                       |
|1.4 Amplasamentul                                                     |
|lucrării..............................................................|
|........................................1                             |
|1.5 Elementele ce stau la baza elaborării                             |
|lucrării..............................................................|
|......1                                                               |
|2. Necesitatea şi oportunitatea                                       |
|lucrării..............................................................|
|.......................1                                              |
|2.1 Date prezentate prin                                              |
|referat...............................................................|
|...............................1                                      |
|2.2 Situaţia                                                          |
|energetică............................................................|
|.................................................2                    |
|3. Date tehnice a                                                     |
|lucrării..............................................................|
|............................................2                         |
|3.1 Soluţia                                                           |
|proiectată............................................................|
|...................................................2                  |
|3.2 Structura                                                         |
|constructivă..........................................................|
|..............................................2                       |
|4. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează a fi       |
|ocupată de investiţie.................4                               |
|5. Asigurarea                                                         |
|calităţii.............................................................|
|...................................................4                  |
|6. Standarde şi                                                       |
|normative.............................................................|
|...........................................5                          |
|7. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea                |
|lucrărilor..........................................6                 |
|8. Devizul general al                                                 |
|lucrării..............................................................|
|.......................................6                              |
|9. Principalii indicatori tehnico-economici ai                        |
|investiţiei...........................................................|
|..6                                                                   |
|10. Finanţarea                                                        |
|investiţiei...........................................................|
|................................................6                     |
|11. Avize şi                                                          |
|acorduri..............................................................|
|....................................................6                 |
|Memoriu tehnic (faza PT+CS)                                           |
|Date                                                                  |
|generale..............................................................|
|......................................................7               |
|1.6 Denumirea                                                         |
|lucrări...............................................................|
|.................................................7                    |
|1.7 Faza de                                                           |
|proiectare............................................................|
|..................................................7                   |
|1.8 Beneficiarul                                                      |
|lucrări...............................................................|
|...............................................7                      |
|1.9 Amplasamentul                                                     |
|lucrări...............................................................|
|.........................................7                            |
|1.10 Elemente ce stau la baza eleborării                              |
|lucrări...............................................................|
|........7                                                             |
|1.11 Caracteristicile energetice ale                                  |
|consumatorului........................................................|
|.........7                                                            |
|Necesitatea şi oportunitatea                                          |
|lucrări...............................................................|
|....................7                                                 |
|2.1 Date prezentate prin                                              |
|referat...............................................................|
|................................7                                     |
|2.2 Situaţia                                                          |
|energetică............................................................|
|.................................................8                    |
|Descrierea soluţiei tehnice avizată la faza                           |
|SF...................................................................8|
|Detalierea soluţiei proiectate – caiet de                             |
|sarcini...............................................................|
|..8                                                                   |
|4.1 LES 20                                                            |
|kV....................................................................|
|......................................................8               |
|4.2 PT în anvelopă de beton 20/0,4 kV-630                             |
|kVA...................................................................|
|..9                                                                   |
|5. Standarde şi                                                       |
|normative.............................................................|
|...........................................10                         |
|6. Listele cu cantităţile de                                          |
|lucrări...............................................................|
|...............................11                                     |
|7. Asigurarea                                                         |
|calităţi..............................................................|
|..................................................11                  |
|8. Protecţia                                                          |
|mediului..............................................................|
|..................................................12                  |
|9. Mijloace şi măsuri de securitatea şi sănătatea                     |
|munci.........................................................13      |
|9.1 Măsuri pentru perioada de                                         |
|execuţie..............................................................|
|....................13                                                |
|9.2 Măsuri pentru perioada de punere în funcţie şi exploatare de      |
|probă................................14                               |
|9.3 Măsuri pentru perioada de                                         |
|exploatare............................................................|
|...................14                                                 |
|10. Încadrarea în normele                                             |
|PSI...................................................................|
|..............................15                                      |
|11. Teste, verificări şi măsurători la                                |
|PIF...................................................................|
|................15                                                    |
|12. Organizarea de                                                    |
|şantier...............................................................|
|........................................15                            |
|12.1 Zona de                                                          |
|şantier...............................................................|
|..................................................15                  |
|12.1.1 Protecţii sau măsuti de securitate împotriva riscurilor        |
|posibile datorate mediului                                            |
|extern................................................................|
|......................................................................|
|..15                                                                  |
|12.1.2 Măsuri generale de adoptat împotriva riscului de               |
|coloziune..........................................16                 |
|12.1.3 Măsuri generale de protecţie de adoptat împotriva variaţiilor  |
|excesive de                                                           |
|temperatură...........................................................|
|....................................................................16|
|12.1.4 Măsuri generale de adoptat împotriva riscului de               |
|înec...................................................16             |
|12.1.5 Măsuri generale de adoptat împotriva riscului de cădere a      |
|obiectelor de la înălţime şi/sau de proiectare a acestora în mediul   |
|extern................................................................|
|.................16                                                   |
|12.2 Organizarea                                                      |
|şantierului...........................................................|
|...........................................17                         |
|12.2.0 Numirea responsabilului cu conducerea                          |
|lucrărilor...........................................................1|
|7                                                                     |
|12.2.1 Instrucţiuni referitoare la împrejmuirea şantierului, căi de   |
|acces şi semnalizări..............17                                  |
|12.2.2 Grupuri sanitare şi servicii de                                |
|asistenţă.............................................................|
|...........18                                                         |
|12.2.3 Principalele căi de acces pe                                   |
|şantier...............................................................|
|...............18                                                     |
|12.2.4 Modalităţile de acces ale vehiculelor de furnizare             |
|materiale.........................................18                  |
|12.2.5 Separarea zonelor de încărcare şi                              |
|descărcare............................................................|
|..19                                                                  |
|12.2.6 Zona de păstrare a echipamentelor şi de depozitare a           |
|materialelor şi deşeurilor.........20                                 |
|12.2.7 Zonele de depozitare a materialelor inflamabile sau            |
|explozibile...................................21                      |
|12.2.8 Instalaţii de alimentare şi reţele principale de electricitate,|
|apă, gaz şi energie de orice                                          |
|tip...................................................................|
|......................................................................|
|.....21                                                               |
|12.2.9 Instalaţii de împământare şi protecţie împotriva descărcărilor |
|atmosferice...................21                                      |
|12.2.10 Curăţenia pe                                                  |
|şantier...............................................................|
|.....................................21                               |
|13. Probleme pentru beneficiar şi                                     |
|constructor...........................................................|
|..............22                                                      |
|14. Plan de securitate şi sănătate conform HG                         |
|300/2006.......................................................22     |
|15. Post de transformare în anvelopă de beton 20/0,4kV-630            |
|kVA........................................24                         |
|16. Fişa tehnică de încadrare în categorii de                         |
|importanţă........................................................28  |
|17. Fazele determinante pentru asigurarea calităţi                    |
|lucrării......................................................29      |
|18. Lista probelor şi                                                 |
|măsurătorilor.........................................................|
|..................................30                                  |
|19. Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente            |
|tehnologice, inclusiv dotările.........31                             |
|20. Foaia de aşezare LES                                              |
|20kV..................................................................|
|...........................33                                         |
|21. Adoptare fundaţii PT anvelopă 630                                 |
|kVA...................................................................|
|........34                                                            |
|22. Deviz de                                                          |
|calcul................................................................|
|.................................................36                   |
|                                                                      |
|                                                                      |
|                                                                      |
Pagini 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu