Bac strangere prelucrare butuc rotor Kaplan

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      PREZENTAREA GENERALĂ A  „BACULUI DE
      STRÂNGERE”
………………......................................................................
......4
      1.1 Mecanisme de fixare cu filet ………………………………………….........4
      1.2    Descrierea    şi    funcţionarea    bacului    de     strângere
………………...............12
      Capitolul II
      PROIECTAREA „BACULUI DE STRÂNGERE” ………………………....14
      2.1 Proiectarea mecanismului şurub – piuliţă, cu
      frecare de alunecare ……………………………………………………….......14
      2.2 Calculul lagărelor de alunecare radiale
      ale şurubului de acţionare ……………………………………………….........23
      2.3 Proiectarea lagărelor arborelui melcat al
      mecanismului de orientare şi fixare …………………………………….........26
      Capitolul III
      TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A PIESEI „ŞURUB DE ACŢIONARE”
      COMPONENTĂ A SUBANSAMBLULUI „BAC
      DE                                                          STRÂNGERE”
………………………........................................................30
      3.1     Analiza     constructiv     -     tehnologică     a     piesei
……………..............................30
      3.2 Stabilirea tipului de producţie şi a
      lotului optim ………………………………………………………………........33
      3.3 Alegerea semifabricatului …………………………………………............35
      3.4 Itinerariul tehnologic de prelucrare al piesei
………………….…............37
      3.5 Calculul adaosurilor de prelucrare şi
      stabilirea dimensiunilor intermediare …………………………………..........40
      3.6 Calculul regimurilor de aşchiere …………………………………............43
      3.7    Normarea    tehnologică    a    operaţiilor     de     aşchiere
…………….…...............52
      3.8 Prezentarea sculelor aşchietoare şi
      maşinilor-unelte folosite ………………………………………………….........58
      Capitolul IV
      COSTUL DE FABRICAŢIE AL SUBANSAMBLULUI
      „BAC DE STRÂNGERE” ………………………………………………….....61
      Capitolul V..
      NORME SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCII PENTRU
      PRELUCRAREA METALELOR PRIN AŞCHIERE ……………………...64
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………....71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu