Casa inteligenta cu microcentrala fotovoltaica

CUPRINS
1.Notiuni teoretice introductive................................................................................pag 4
    1.1 Sistemul „Casa inteligenta – Smart Home.................................................... pag 4
    1.2. Energia solara fotovoltaica.Efectul fotovotaic PV ………………...…...…pag 7
        1.2.1 Energia solara.Moduri de conversie in energie electrica …...…......…pag 7
        1.2.2 Tehnologia fotovoltaica PV......................................................................pag 8
        1.2.3 Domenii de utilizare a energiei fotovoltaice...........................................pag 9
2 Sisteme fotovoltaice.Structura , caracteristici , principii de functionare........pag 12
    2.1 Celula fotovoltaica , caracteristici si principiu de functionare..................pag 12
    2.2 Parametrii modulelor PV..............................................................................pag 14
    2.3 Interconexiunea modulelor PV , in serie si in paralel ……....……...……pag 18
    2.4 Sisteme fotovoltaice ……………................................…....………………..pag 21
        2.4.1 Acumulatoare pentru stocarea energiei electrice......................................pag 22
        2.4.2 Convertoare c.c./c.c. pentru realizarea tehnologiei MPPT..........................pag 24
        2.4.3 Invertorul..................................................................................................pag 27
3 Strucutra unui sistem – Smart Home.................................................................pag 31
 
    3.1 Medii de transmisie ale semnalelor intr-un sistem smart-home …...........pag 31
    3.2 Aplicatia practica a BMS cu magsitrala Instabus EIB/KNX …………. . pag 33
4 Studiu de caz.........................................................................................................pag 53
5 Analiza economica................................................................................................pag 60
6 Concluzii................................................................................................................pag 64
7 Bibliografie............................................................................................................pag 65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu