ANALIZA INTERNA DE GESTIUNE SERVOMOTOR. Piesa PISTON CAPAC

                                   CUPRINS
    CAPITOLUL 1.
    PREZENTAREA PIESELOR DE
    TIP „SERVOMOTOR”. .………………………………………………………………3
    1.1. Generalităţi. ……………….……………………………………………………3
    1.2. Construcţia şi funcţionarea servomotorilor
    pneumatici şi hidraulici. …………………………………………………………. 4
    CAPITOLUL 2.
    PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE EXECUŢIE
    PENTRU PIESA ,, PISTON CAPAC ’’. ……………………………………………9
    2.1. Analiza tehnologică a piesei ,, PISTON CAPAC” ………………………9
    2.2. Alegerea tipului de producţie , calculul
    lotului de fabricaţie optim. ..…………………………………………………….11
    2.3. Determinarea tipului de semifabricat. ….………………………………13
    2.4. Prezentarea itinerariului tehnologic al piesei. .………………………15
    2.5.Calculul adaosurilor de prelucrare pentru suprafaţa
    cilindrică exterioară Φ115. ..…………………………………………………….21
    2.6. Maşini-unelte şi S.D.V.-uri folosite pentru
    prelucrările mecanice prin aşchiere. ..…………………………………………25
    2.7. Calculul regimurilor de aşchiere. ………………………………………….27
    2.8. Calculul normelor tehnice de timp pentru
    operaţiile de aşchiere. ..……………………………………………………………38
    CAPITOLUL 3.
    ANALIZA INTERNĂ DE GESTIUNE A UNEI FIRME. ……...…………………46
    3.1. Concept – structură – conţinut ……………………………………………46
    3.2. Conturile interne de gestiune, analiza şi funcţiunea lor ……………49
    3.3. Analiza internă de gestiune a firmei
    producătoare de produse de tip – servomotor hidraulic …………………60
    CAPITOLUL 4.
    CALCULUL COSTULUI PRODUSULUI ,, PISTON CAPAC ’’.   ………………75
    BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu