Studiul sistemului de incalzire a unei locuinte cu consum energetic redus si utilizarea surselor regenerabile de energie


Cuprins
REZUMAT...
                    ..4
ABSTRACT ...
                    ...5
CAPITOLUL I ...
                    ..6
Clasificarea imobilelor care pot fi încălzite cu surse regenerabile de
energie ...              ..6
1.1. Introducere ...
                    .6
1.2. Descrierea imobilului (amplasamentului şi dimensiunilor) ...
                    ..8
CAPITOLUL II ...
                    ..12
Prezentarea surselor regenerabile de energie pentru încălzire şi prepararea
apei menajere ...   ...12
1.1.Generalităţi ...
                    ...12
CAPITOLUL III...
                    .17
Elaborarea programului de calcul pentru determinarea necesarului de căldură
pentru încălzirea
locuinţei ...
                    ..17
3.1.Programul pentru utilizator ...
                    ..18
3.1.1.Prezentare generală program utilizator ...
                    ..18
3.1.2.Prezentarea modelului matematic ...
                    .19
3.1.3. Rezultatele studiului influenţelor parametrilor ...
                    .21
3.1.4. Concluziile studiului efectuat ...
                    .24
3.2.1.Prezentare generală program de studiu ...
                    ..25
3.2.2.Rezultate obţinute cu programul de studiu...
                    ...27
3.2.3.Discuţii asupra rezultatelor obţinute ...
                    ...32
3.2.4.Concluziile studiului efectuat ...
                    ..34
3.3. Calculul necesarului de căldură al locuinţei cu ajutorul
programului...                    ...35
3.3.1. Caracteristici ale unor...
                    .35
tipuri de locuinţe...
                    .35
3.3.2. Descrierea imobilului ...
                    .36
3.3.3. Prepararea de apă caldă cu surse regenerabile de energie ...
                    ...38
CAPITOLUL IV ...
                    ...39
Soluţii tehnice de încălzire utilizând surse regenerabile de energie...
                    .39
4.1.Utilizarea energiei solare...
                    ...39
4.1.1.Nivelul de insolaţie...
                      ...40
4.1.2.Zonele de însorire ...
                      ..40
4.1.4.Necesarul energetic ...
                      ..42
4.1.5.Radiaţie globală ...
                      ..43
4.1.6.Utilizarea energiei solare prin intermediul colectorilor solari ...
                      ...44
4.1.7.Structura şi funcţionarea colectorilor.Tipuri de captatore solare ...
                      ..45
4.1.8.Pompe de căldură...
                      ...45
4.1.9. Funcţionarea unei pompe de căldură...
                      ..47
4.1.10. Tipuri de pompe de căldură...
                      ..49
4.1.11. Variante de pompe de căldură ...
                      .51
4.2. Utilizarea combustibilului solid regenerabil ...
                      ...59
4.2.1. Tipuri de cazan ...
                      ..59
CAPITOLUL V ...
                      ..63
Calcule de alegere a componenetelor instalaţiei ...
                      ...63
5.1. Determinarea suprafeţei de captare şi a capacităţii de acumulare de
apă caldă menajeră ...   ..64
5.1.1. Capacitatea de acumulare de a.c.m. (acumulator pentru circuitul
solar) ...                 .64
5.1.2. Suprafaţa de captare ...
                      ...65
5.2. Calculul de alegere al pompelor de căldură şi al colectorilor ...
                      ...65
5.2.1. Alegerea pompei de căldură ...
                      ...65
5.2.2. Dimensionarea colectorilor ...
                      .68
5.2.2.1. Dimensionarea colectorilor orizontali ...
                      ...68
5.2.2.2. Dimensionarea sondelor pentru sol ...
                      .69
5.3. Ventilarea şi recuperarea căldurii...
                      .69
CAPITOLUL VI ...
                      ...70
Calculul termic al pompei de căldură...
                      ..70
6.1.Generalităţi despre agenţii de lucru ai pompelor de căldură ...
                      ...70
6.2. Determinarea condiţiilor de lucru ...
                      ...74
6.2.1. Regimul termic al vaporizatorului în cazul utilizării sondelor
pentru sol ...              ...74
6.2.2. Regimul termic al vaporizatorului în cazul utilizării colectorilor
amplasaţi în sol ...    .75
6.2.3.Regimul termic al condensatorului pentru încălzirea prin pardosea ...
                      ...75
6.1.4. Regimul termic al condensatorului pentru încălzirea apei calde
menajere ...                .75
6.2. Calculul termic al întregului ciclu ...
                      ...75
CAPITOLUL VII ...
                      ..77
Analiza comparativă a eficienţei economice...
                      ...77
Concluzii ...                ...79
Perspective de viitor ...    .80
Prezentarea instalaţiei...   ..81
Bibliografie...              ...93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu